Sandlådan är övervuxen med ogräs.
Mattias Mårtensson är kritisk mot att lekplatserna i kommunen tillåts förfalla. Foto: Anna Hansson
Plankan
Vägkant vid Luggudevägen i Svalöv.

Ogräs tar över lekplatserna

Svalöv Överväxta sandlådor och trottoarer har fått Svalövsbor att se rött. Men det finns inte tillräckligt med resurser för att hålla ogräset i schack över sommaren, svarar kommunen.

– Gör de något är det ett steg i rätt riktining men det tar så lång tid. De borde satsa på förebyggande underhåll. En lekplats drar till sig ogräs, säger Mattias Mårtensson.
Han har bott i Svalövs kommun i hela sitt liv och tycker att underhållet överlag i kommunen blivit allt sämre.
Han la upp bilden i en grupp på facebook och fick många kommentarer. En del håller med och delar själva med sig av bilder och upplevelser om att det blir allt mer övervuxet i kommunen.

Andra hänvisar till felanmälningar via kommunens app och andra menar att det beror på att barnen inte leker i sandlådorna.
– Om lekplatsen inte använts ofta så börjar det växa ogräs och med väderleken som vi har nu så växer ogräset fruktansvärt snabbt. Speciellt på sommaren när folk har semester och vi är lediga så ser det tyvärr tråkigt ut i sandlådorna, säger Niklas Geidenstam, gatu och parkchef i Svalövs kommun.
Svalövs kommun har under året tagit fram en femårig lekplatsplan för att säkra kvalitén på lekplatserna och kontinuerligt hålla dem uppdaterade och fina.

Att ogräset beror på att barn inte leker i sandlådan tror inte Mattias Mårtensson är problemet.
– Att barnen inte anväder den? De kan ju inte använda den nu, säger han.
Mattias Mårtensson visar en sandlåda i närheten av hans hus. På ena sidan har träkanten på sandlådan ruttnat och lossnat. Han lyfter på den.
– Det är ju farligt för barnen, de kan ju klämma sig. Då är det bättre att plocka bort de misskötta och ha färre och större lekplatser istället för många dåliga.
Det är just saker som detta som kommunens nya lekplatsplan ska belysa, berättar Niklas Geidenstam.
– Vi har sett ett behov av att ha koll på våra lekplatser. Det finns också en säkerhetsaspekt. Vi ska besiktiga våra lekplatser en gång om året så att det inte finns fel som kan vara en risk för de som besöker dem, säger han.

Meningen är att lekplatsplanen ska vara en hjälp för kommuen att följa upp arbetet med lekplatserna och för Svalövsbor att kunna följa den processen. Niklas Geidenstam hänvisar också till att de boende i Svalöv kan anmäla fel på kommunens hemsida och i en app.
– Då försökter vi ta tag i det så fort som möjligt, men den här och förra veckan har vi bara haft en parkarbetare, då är det svårt att hinna med, säger Niklas Geidenstam.

Men det är argument Mattias Mårtensson inte köper. När folk är lediga är då lekplatserna används mest, menar han.
– Ska de vara i sämst skick när det är som mest folk? Det har jag svårt att köpa. Då får de prioritera om och ta folk eller pengar någon annanstans ifrån. Det här är ingenting vi i kommunen borde lida över, säger Mattias Mårtensson.

Om någon vecka när semestern börjar avta kommer kommunen att ta tag i problemet och höja närvaron i området berättar Niklas Geidenstam, men med de resurser kommunen har i nuläget är det helt enkelt inte möjligt.
– Under rådande förutsättningar har vi tyvärr ingen möjlighet till det. Antingen måste det skjutas till mer pengar till verksamheten gatu-park och omprioritera andra områden och då blir de lidande. Vi har begränsade resurser, säger Niklas Geidenstam.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation