Antalet orosanmälningar har ökat i Kävlinge. Ökad tillgänglighet, samt även fallet Yara tros ha påverkat. Foto: Tomas Oneborg/SCANPIX

Ökning av antalet orosanmälningar

Kävlinge Förra året ökade antalet orosanmälningar med 38 procent, men det är troligen inte fler barn eller unga som far illa jämfört med året innan. Socialtjänsten har inrättat en särskilt telefonmottagning, och att fler är benägna att anmäla efter Yarafallet.

Orosanmälan innebär att en person som misstänker eller känner till att ett barn far illa kan anmäla det till socialtjänsten.
Allmänheten kan göra anmälan muntligen, medan vissa yrkeskategorier, till exempel polisen, skola och förskola, har anmälningsplikt.

I mars förra året inrättade socialtjänsten i Kävlinge en särskilt mottagning för orosanmälningar. Förutom ett särskilt telefonnummer att ringa har man också telefontid mellan 10 och 11.45 varje vardag. Det går även bra att skriva brev och faxa.
Sedan telfonlinjen inrättades har antalet aktualiserade ärende, orosanmälningar samt ansökningar, ökat med 38 procent.

År 2013 hade man 604 ärenden, 2014 var man upp i 832 stycken. Under första halvåret 2015 hade man fått in 444 ärenden.
Men att Kävlinges unga på ett år skulle må mycket sämre tror inte enhetschefen för barn, familj och unga, Charlotte Sternskog. Antalet utredningar som inletts är konstant över tid.
Istället tror hon det handlar om andra faktorer. Att det finns en tydlig information om vart man ska vända sig har säkert inverkat.
– Jag tror också att fallet Yara har påverkat så att skola och förskola är mer benägna att höra av sig.
Orsaken till att man inrättat en särskild telefonlinje handlar om rättssäkerhet.
– I en mindre arbetgrupp kan alla hjälpa till lite överallt. Vi har fördubblats sedan 2008 och då får man ha en annan organisation så att ärenden inte trillar mellan stolarna.
Den enskilt största gruppen av orosanmälningar kommer från polisen, och orsakerna till detta kan variera.

Enligt Charlotte Sternskog ska polisen anmäla varje gång de har en händelse där de känner oro för en minderårig.
Det kan röra sig om ett barn som har snattat, bevittnat våld i hemmet eller som har blivit misshandlad.
Om socialtjänsten initierar en utredning för att ett barn snattat beror på vad övriga omständigheter visar.
En orosanmälan kan också gälla om en minderårig dras till våldsbejakande extremistiska miljöer, eller kanske till och med avviker från Sverige för att strida, till exempel för IS i Syrien. Så har skett i Lund.

– Vi är beredda på att sådana fall kan uppkomma, men vi har inte haft något sådant fall i Kävlinge, säger Charlotte Sternskog.
Det bör poängteras att Charlotte Sternskogs uttalande här endast rör personer under 18 år. Här har kommunen vissa lagkrav på sig, till exempel om ett barn avviker från skolan.
– Enligt lagens mening är man vuxen när man fyllt 18 år säger Charlotte Sternskog.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation