FAM upphör vara eget rektorsområde

SKURUP Fotbollsakademin är för liten för att utgöra ett eget rektorsområde.
Snart stundar beslut om att integrera FAM och Macklean till ett gemensamt område.

Frågan diskuterades på kommunstyrelsen i går. Förslaget till fullmäktige blir att besluta att FAM, fotbollsakademin, ska upphöra att vara ett eget rektorsområde.
När fotbollsakademin infördes 2013 beslutades också att en utvärderinge skulle ske våren 2015.
Revisionsfirman Ernst & Young har gjort en sådan. Sammanfattningsvis framgår att revisionen anser att akademin hade gärna kunnat vara ett eget rektorsområde, för tydlighetens skull, men att skolenheten är alldeles för liten i dagsläget för att klara av ekonomin och de praktiska situtationer som uppstår i det dagliga arbetet.

Majoriteten av ledamöterna i KS röstade för ett gemensamt rektorsområde, 11 röster mot två nej.
Det var Niklas Sjöberg (M) och Jörgen Sjöslätt (C) som ville se ett eget rektorsområde för fotbollsskolan.
De befarar att skolans speciella pedagogik, att eleverna ska göra läxor på skolan med tillgång till lärare ska försvinna. Liksom den värdegrund de arbetar utifrån. De fyra K:na, kämpa, kamratskap, kunskap och kul.
– För att de ska kunna vårda och utveckla konceptet och idén, tycker Niklas Sjöberg (M), att det krävs ett eget rektorsområde:
– Det blir svårt för en gemensam rektor att hålla fokus på den delen, fortsätter han.
Dessutom har FAM lockat nya elever till skolan från andra kommuner vilket är välbehövligt i en liten kommun som Skurup där elevunderlaget ibland sjunkigt, tillägger han.

Men i nuläget bedömer revisorerna att enheten med sina 123 elever är för liten för att stå på egna ben rent ekonomiskt. De två initiativtagarna till utbildningen, en lärare och en fotbollstränare, lämnade utbildningen under tiden ett eget rektorsområde bildades.
Behovet att förtydliga och fortsätta leda skolarbetet i dess ursprunliga form behövs enligt revisorerna.
– Det vill vi också bevara och utveckla, säger skolpolitikern Magnus Alm (S).
– Men det är inte avhängigt av organisationen. Uppdraget till FAM är detsamma som tidigare, förtydligar han.
Fotbollsakademin ska leva vidare med samma koncept som ska fördjupas och utvecklas, men under ett och samma rektorsområde som Mackleanskolan.
– Förvaltningen har även uppgett att de vill se en gemensam organisation, tillägger Alm (S).
Fotbollsakademin blir en profilutbildning.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation