Två fönsterrutor krossades vid attacken.
Förödelsen i besöksrummet där handgranaten exploderade blev stor. Rummet används för möten med barn.
Lennart Höckert (S), ordförande i socialnämnden i Trelleborg.

Handgranatattack mot socialkontoret

TRELLEBORG Det var förmodligen en handgranat som kastades in i ett besöksrum tillhörande socialförvaltningen i Trelleborg. Förvaltningen känner inte till någon hotbild mot personalen och under onsdagen gavs information till de anställda om vad som hänt och vilka stödåtgärder som finns.

Handgranaten kastades in vid 02-tiden under natten till onsdagen då larmet i huset på Östergatan gick. Två fönsterrutor krossades och ett besöksrum blev förstört av explosionen. Rummet är beläget på markplan vid ett buskage. Den eller de personer som utfört dådet verkar ha varit väl medvetna om vilket rum de ville skada. De är misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse.
Två fönsterrutor krossades och möbler med mera i rummet förstördes.
Polisen avslutade sin tekniska undersökning på morgonen och ett par timmar senare meddelade man att de fynd som gjorts tyder på att det är en handgranat som detonerat i rummet.
– Det är jättetråkigt när sådant här händer. Hotet är inte bara riktat mot en viss personalgrupp inom kommunen. Det blir också indirekt ett hot mot alla medborgare i kommunen, kommenterar Lennart Höckert (S) som är ordförande i socialnämnden i Trelleborg.

Han fick vetskap om dådet på onsdagsmorgonen via kommunens ledningsgrupp. Han åkte till kontoret för att prata med personalen och deltog också i möten med ledningsgruppen för socialförvaltningen. Även ledningsgruppen för serviceförvaltningen deltog i mötena eftersom den har kontor i samma hus.
Kommunens säkerhetschef Malin Ekblad besökte också platsen och var med på olika möten under dagen med anledning av händelsen.

Finns det någon hotbild mot socialkontoret?
– Inte vad vi känner till, konstaterar hon. Nu kommer vi att gå igenom vad vi kan göra för personalens säkerhet framöver och vad vi gjort tidigare.
I februari i år inträffade det också en attack mot ett rum i samma korridor på kontoret. Då var det en brandbomb som kastades in men som slocknade av sig själv. Polisen sätter inte händelsen i Trelleborg i samband med de granatattacker som ägt rum i Malmö.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation