Hyresgäst hoppas få köpa Karlfälts gård

KYRKOKÖPINGE Personen som bor på Karlfälts gård som Trelleborgs kommun vill riva vädjar nu att kommunen ska tänka med förnuftet när det gäller husets öde.

I ett medborgarförslag förklarar han att han stöttar förslaget från (M) och (FP) om att gården ska bjudas ut till försäljning istället för att rivas. Familjen ägde gården innan Trelleborgs kommun köpte den 1970.
Nu är man uppsagd från hyreskontraktet vid månadens utgång. Kommunen vill riva gården för att istället bygga ett LSS-boende på fastigheten.
Många privatpersoner vill rädda gården. Nu senast också ett par politiker som lämnade in en motion om att gården borde säljas istället för att rivas.
Hyresgästen hoppas fortfarande kunna få köpa gården. Hittills har Trelleborgs kommun sagt nej eftersom den vill ha tillgång till fastigheten.
I medborgarförslaget förklarar hyresgästen att han är beredd att köpa gården till samma pris som det skulle kosta att riva den.
”Men dock ej för hög summa eftersom det är som vi alla vet ett omfattande renoveringsprojekt. Och mot bakgrund att det inte finns något kommunalt avlopp så föreslår jag att ni bifaller min önskan och hoppas att det finns en chans att göra en förlikning om hur vi på bästa sätt ska kunna lösa detta”, skriver han bland annat i sitt medborgarförslag.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation