”Man blir arg och förbannad”

Svalöv Svalövs kommun har redan haft samtal om säkerhetsrutinerna på kommunen efter det leverade pulverbrevet. Kommunchefen Fredrik Löfqvist var både arg över att någon utsatt dem för det här och stolt över sina medarbetare och hur de agerat.

– De är tråkigt att det finns personer i samhället som är beredda att utsätta andra personer för det här. Det skapar oro och obehag och det är jättebeklagligt att man inte tänker på de konsekvenserna säger han om händelsen.
Ingen av de anställda behövde efter händelsen någon vård eller åtgärd direkt i samband med händelsen men skulle någon i efterhand ha behov av någon form av stöd kommer kommunen att hantera det då, enligt Fredrik Löfqvist.

– Man blir arg och förbannad över att människor kan bete sig på det här sättet. Det är oansvarigt. Det är så många som drabbas. Man kan framföra sina synpunkter på annat sätt tycker jag, säger Fredrik Löfqvist.
Tidigt på onsdagseftermiddagen hade Fredrik Löfqvist redan haft samtal med säkerhetschefen Eva Lövbom om kommunens rutiner i liknande situationer i framtiden.
– Vi ska fundera vidare på om vi behöver utveckla vår utbildning eller rutiner och om vi har tillräckliga kunskaper. Så det här kommer vi att jobba vidare med.

Polisen berättade, under tiden de var på platsen, för Fredrik Löfqvist att de aldrig tidigare konstaterat något farligt ämne i liknande händelser.
– Men det är ändå tråkigt när sådant här händer. Det ska tas på allvar och det gjorde vi. Jag är stolt över mina medarbetare. De har varit duktiga och vi fick ett fantastiskt bra och snabbt stöd från polis, räddningstjänst och ambulans, säger han.
Anna Hansson

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation