Signalfel mellan Skurup och Ystad

Trafik Ett signalfel nu på morgonen gör att bussar ersätter på delsträckan Skurup-Ystad.

Bussar kör via samtliga mellanstationer. Reparatör är på väg till i Rydsgård och först när denne har tittat på omfattningen av felet kan Trafikverket beräkna tid för när tågen kan köra igen.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation