Fick vänta sju månader på operation

Lund En man fick vänta sju månader på att få den misstänkta hudcancern bortopererad.
Utredningen visar att för få operationstider och bristande planeringsrutiner låg bakom händelsen.

Den 80-åriga mannen hade tidigare behandlats för hudcancer och när han i slutet av augusti förra året upptäckte ny hudförändring sökte han sig till universitetsjukhuset i Lund.
Där bedömde läkaren att mannen skulle operaras och skrev då enligt journalen en operationsanmälan.

Men i mitten av december hade mannen fortfarande inte fått någon kallelse. När han kontaktade kliniken kunde man där inte se att någon operation var bokad.
En ny operationsanmälan upprättades, denna gång med krav på att den skulle genomföras inom 60 dagar.
Operationen genomfördes dock inte förrän den 7 april 2015. Då hade det gått sju månader och hudförändringen hade ökat i storlek. Mannen kunde då diagnostiseras med skivepitelcancer.

Händelsen lex Maria-anmäldes och i utredningen slår vårdgivaren fast att verksamheten saknat rutiner som säkerställer att behandlande läkare informeras ifall en operation inte kan genomföras inom den avsedda prioriteringstiden. Man skriver också att den personal som ansvarar för operationsplaneringen saknar egen lokal och avsatt tid för att ostört kunna planera och registrera operationsanmälningar.
Man slår också fast att det finns en brist på operationstider.

Efter händelsen har man bland annat beslutat att man dagligen ska avsätta tid för att registrera operationsanmälningar och att man ska inför ett antal akuttider per vecka.

Senaste nytt omLund

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation