Köer väntas vid byggarbete

Lund
Infrastrukturen i de nya kvarteren i Södra Brunnshög har börjat att byggas.
Trafikstörningar längs bland annat Sölvegatan är därför att räkna med, enligt Lunds kommun.

Nu påbörjas byggandet av infrastrukturen i Södra Brunnshög, de första kvarteren i den nya stadsdelen i nordöstra Lund.

I området schaktas det och även arbetet med fjärrvärme längs Sölvegatan, i höjd med den avstängda hållplatsen Höjdpunkten inleds nu.

Den här veckan börjar arbetet med att riva refuger, de avstängda hållplatserna och växtligheten. Rivningsarbetet kommer även att påverka den cykelparkering som finns vid Höjdpunkten.
Parkeringen stängs och cyklister uppmanas därför att hämta sina cyklar. Kommunen meddelar i ett pressmeddelande att cyklar som står kvar under vecka 34 kommer att forslas bort.

Under vecka 34 kommer preliminärt ett av körfälten i byggområdet på Sölvegatan att stängas av, enligt kommunen. Trafiken kommer ändå att flöda i båda riktningar, men begränsad framkomlighet och köer är att räkna med.
Kommunen uppmanar därför i pressmeddelandet trafikanterna ”att vara ute i god tid och följa trafikanvisningarna på plats”.
Arbetet med infrastrukturen i området beräknas pågå i cirka två år framöver.

Området i Nordöstra Lund ska när det blir färdigt uppskattningsvis rymma bostäder och arbete åt omkring 40 000 personer.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation