Anders Reisnert höll en föreläsning om Svaneholm och skånska renässansslott på Svaneholms slott på tisdagen. Foto: jari Markkanen

Svaneholms slotts gavelpartier unika

svaneholm Svaneholms slotts utskjutande gavelpartier är unika.
Det fick ett 30-tal åhörare veta på en föreläsning av Anders Reisnert på slottet på tisdagen.

Stadsantikvarie Anders Reisnerts föredrag ”Svaneholm och skånska renässansslott” svepte elegant och humoristiskt genom skånska slott, bland annat Svaneholm, Svenstorp, Torup och Skarhult, under den nordiska renässansen från 1500-talet till 1600-talet.
– Svaneholms slotts utskjutande partiet gjorde att försvararna kunde beskjuta angriparna utmed slottets flanker, ifall de inte kunde träffas från skottgluggarna, sa han.

– Detta försvar tillkom omkring 1530 för att man fruktade ett nytt bondeuppror. Det blev ett sådant 1534, men slottet angreps aldrig, kanske för att försvaret var bra, sa han.
Det var 22 år sedan Anders Reisnert för första gången synade Svaneholms slott, en av de många slott han inspekterat sedan 1982. Han har skrivit artiklar om ämnet, även för internationell press. I augusti slutar han sin tjänst som stadsantikvarie för att i stället bli en av redaktörna för Malmös stads historia.
Han berättade också att Svaneholms slott hade en renässanspark och en stor damm med karp i slutet av 1600-talet.
– Det var vanligt att odla karp för att få fisk på bordet, sa han. Karpen göddes fet, den ansågs vara en delikatess på den tiden, sa han.

Även olika ägare nämnde han, bland andra den berömde Rutger Macklean som införde enskiftet.
– Macklean klagade på att jordbruket var extremt underutvecklat, sa Anders Reisnert.
Slottskvinnorna fick en också plats under hans en timme långa föredrag.
– Det var först någon gång på 70-talet som kvinnornas insatser kom med i forskningen. Kvinnor lät uppföra flera slott, bland annat Skarhult, Torup och Svenstorp, och kvinnorna skötte godsen medan männen var långt borta som länsherrar, på officiella uppdrag och krig.
Lästips: Historien om Torup av Lena Friblick, Anders Reisnert och Christina von Leithner

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation