Mordet i folkparken har fått rättsligt slut

Skurup I går gick tiden ut för att överklaga hovrättens dom av den 36-årige Skurupsbon som dödades i höstas.
Ingen överklagan har gjorts.

Senast i fredags skulle en överklagan göras till Högsta domstolen av hovrättens dom. Kammaråklagare Magdalena Holmström har inte låtit göra någon sådan.
Varför är oklart då tidningen inte lyckats få tag på kammaråklagaren som är på semester.

På Södra Skånes åklagarkammare har kollegorna inte fått några direktiv om att jobba vidare med ärendet under Magdalena Holmströms semester.
– Hade hon haft för avsikt att överklaga hade åtgärder redan vidtagits, konstaterar Pehr-Ola Persson, vice chefsåklagare vid Södra Skånes åklagarkammare.

För att ett ärende ska kunna tas upp i Högsta domstolen, HD, ska först ärendet granskas av utvecklingscentrum som ska göra samma bedömning som åklagaren. Därefter ska ärendet skickas till Riksåklagaren som också ska anse att fallet bör tas upp i HD.
Riksåklagaren ska i sin tur begära prövningstillstånd hos HD.
– Magdalena har inte vidtagit några sådana åtgärder, tvärtom har hon sagt här vid kammaren att hon inte har för avsikt att klaga, säger vice chefsåklagare Pehr-Ola Persson och fortsätter:
– Tydligen har hon accepterat två domstolars utlåtanden och vi ska inte glömma att HD tar bara upp det som handlar om praxis. Detta mål rör ej rättsliga frågor utan bevisfrågor och sådant tar inte HD upp.

Advokat Lars Milberg, målsägandebiträde till sju anhöriga till den dödade 36-åringen, har inte heller fått något uppdrag om att överklaga domen. För att kunna få skadestånd krävs att den straffrättsliga delen överklagas varför någon skadeståndsprocess inte ska drivas. Någon måste dömas till mord för att skadestånd ska betalas ut. Någon civilrättslig process är inte aktuell heller.
– Händelsen är en tragik utan dess like, konstaterar Lars Milberg.

I hovrätten dömdes tre män till två års fängelse vardera för grov misshandel som ledde till en 36-årings omedelbara död.
Dådet skedde i oktober 2014 i anslutning till Folkets park i Skurup.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation