Sockerbruket stängslades in i fredags eftermiddag. Foto: Jari Markkanen

Risk för ras vid brandhärden

Skivarp Bruket har stängslats in.
- Det är viktigt att folk inte går in, säger räddningsledare Marco De Pedis.

Marco De Pedis var bland de första på plats under natten när sockerbruket började brinna. Branden startade i den östra delen av den H-formade byggnaden och räddningstjänsten tog ut explosiva gaser. Det som var en begränsad brand från början blev en enorm brand när taket rasade in.
– Det blev en stor rökplym och gnistor for hundra meter upp i luften, minns Marco De Pedis.
Då var räddningspersonalen utom räckhåll för raset. Det största problemet för räddningstjänsten under natten var de stora rökmängder som vällde in över byn.
– Under ett tag planerade vi att eventuellt evakuera, berättar räddningsledare De Pedis.
Men vinden vände och röken började stiga rakt upp istället.

Under fredagen avslutades räddningsarbetet och ansvaret lämnades över till markägaren Rydsgårds gods. På eftermiddagen kompletterades stängslet runt bruket.
– Alltför många har försökt ta sig in här i dag, berättade Marco de Pedis som uppmanar allmänheten att respektera alla sorters avspärrningar. Rasrisken är fortfarande stor.
Polisen gjorde flera förhör under torsdagen och fortsatte med arbetet under fredagen. Men ännu finns ingen gripen eller misstänkt för branden, uppger kommissarie Hasse Persson vid Ystadspolisen.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation