Strokedrabbad väntade i timmar

En strokepatient i 70-årsåldern tvingades vänta i åtta timmar på att läkarundersökas.
Innan dess hade hon nekats ambulans och i stället fått åka till akutmottagningen i Lund med färdtjänst.

En eftermiddag i slutet av oktober förra året började en kvinna i 70-årsåldern att må dåligt.
Hon blev allt sämre mot kvällen och började sluddra. Klockan 23.40 anlände ambulans till hennes hem i Landskrona.
Ambulanspersonalen bedömde att hon kunde åka sjuktransport till Sus Lund. Transporten var framme vid akuten vid ettiden på natten. Där fick hon först vänta en och en halv timme i ett väntrum innan hon lades in för observation.

Men inte förrän halv tio nästa morgon fick hon träffa en läkare för en första läkarundersökning.
När kvinnan hade röntgats kunde det konstateras att det var en stroke hon hade drabbats av. Efter ytterligare sju timmars väntan skickades hon till Landskrona lasarett och blev där inlagd.

Efter att händelsen anmälts har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat ärendet. IVO kritiserar ambulanssjukvården Region Skåne och Sus Lund på grund av brister i hanteringen.
Kvinnans ambulansjournal saknas dock vilket har gjort att IVO inte har kunnat bedöma om ambulanspersonalen agerade korrekt när de nekade kvinnan transport.
IVO är kritiska till den långa väntetiden. ProppIösande behandling av stroke ska normalt inledas inom 4,5 timmar, enligt det vårdprogram som används i Region Skåne.

Enligt det yttrande som Akuten i Lund har lämnat var det hårt tryck på akuten vid det aktuella tillfället. Men trots det konstaterar man att väntetiden inte var acceptabel och åtgärder för att få kortare väntetider för patienter innan den första läkarundersökningen ska ha vidtagits.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation