Enkel förklaring på gödsellukten

ESLÖV Senaste dagarna har en tung gödsellukt legat över Eslövs centrala delar. Förklaringen är enkel – lantbrukare har gödslat på sina åkrar.

– Men det är sällan man känner lukten så tydligt. Det är flera faktorer som samverkat, säger miljöinspektör Kenneth Kallin vid Eslövs miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.
Gödslingen har skett vid Sallerup i sydvästra delen av Eslövs tätort.
– Dels ligger det ganska högt. Dels har det blåst från det hållet. Och dels har det varit ovanligt varmt vilket gör att lukten kommer iväg lättare, säger Kenneth Kallin.
Senast tidningen rapporterade om gödsellukt över Eslöv var 2013. Då hade en lantbrukare inte följt reglerna, som säger att det ska vara en gödselfri zon på 300 meter till detaljplanelagt område.
Miljöförvaltningen hade på fredagen ingen annan information än att allt skötts enligt reglerna den här gången.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation