En hyrläkare på vårdcentralen i Hörby struntade i att göra journalanteckningar vid 36 läkarbesök.

Hyrläkare struntade i journalanteckningar

Hörby En hyrläkare på vårdcentralen i Hörby struntade i att sätta diagnoser och att göra journalanteckningar vid 36 läkarbesök. Dessutom saknar ytterligare 15 besök diagnossättning. Nu ska patienterna utredas igen och ärendet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En legitimerad hyrläkare på vårdcentralen i Hörby gjorde 36 läkarbesök utan att göra journalanteckningar eller utan att sätta en diagnos. Detta upptäcktes efter att hyrläkaren avslutat sin tjänstgöring i juni.
– Det ju oerhört olyckligt att detta inträffat men vi är glada att vi har upptäckt det, säger Chatarina Björdal, verksamhetsområdeschef inom Region Skåne.

Vårdcentralen i Hörby har inlett ett arbete med att gå igenom de sammanlagt 51 läkarbesöken. Patienterna kan behöva besöka vårdcentralen igen vilket innebär ännu mer arbete för den redan pressade vårdcentralen.
– Vi får titta på om någon som skulle haft en uppföljning av en allvarlig åkomma har drabbats, säger Marie Ekberg, enhetschef och chefläkare på Skånes universitetssjukhus.
Nu görs också en internutredning kring vad som kan ha varit orsaken till händelsen och vilka åtgärder som ska tas.
– Vi tittar igenom de delar där det har blivit något felaktigt och tar i så fall kontakt med de patienterna. Har det skett en vårdmiss får vi kalla tillbaka dem, säger Chatarina Björdal.

Läkaren ifråga var inhyrd från ett bemmaningsföretag till vårdcentralen under fyra veckor och eftersom det handlar om en så pass kort tid tror Marie Ekberg inte att det är särskilt sannolikt att en vårdmiss har skett.
– Men vi får naturligtvis titta på vilka patienter läkaren har haft, säger Marie Ekberg.

Vårdcentralen i Hörby lider av läkarbrist och har under våren och sommaren varit beroende av just hyrläkarna. Men om den akuta personalbristen har något samband med hyrläkarens miss kan inte Marie Ekberg säga i nuläget.
– Jag kan inte göra någon orsaksbedömning förrän det har gjorts en utredning. Men det är en relevant fråga och det måste utredas noggrant, säger Marie Ekberg.
Inte heller Chatarina Björdal kan se något sådant samband och hon har inte hört tidigare att vårdcentraler inom Region Skåne har haft problem med hyrläkare.
– Jag kan inte dra en slutsats om det att läkarbristen skulle vara en orsak. Man har ju en plikt att journalföra och det ingår i det dagliga arbetet, oavsett om man är ordinarie läkare eller hyrläkare, säger Chatarina Björdal.

Hon tycker att det samarbete som Region Skåne med bemanningsföretagen som hyr ut läkare fungerar bra.
–Vi har inte haft något problem med dem utan ser detta som en engångsföreteelse. Jag upplever att de företag vi använder är seriösa och professionella, säger Chatarina Björdal.
Om utredningen av hyrläkarens brister har fått konsekvenser för någon eller några patienter kan ärendet komma att lex Maria-anmälas.

Hur allvarligt är det att inte göra journalanteckningar eller sätta diagnoser?
-Det är ju absolut allvarligt i den mening att man har svårt att följa upp personen om den söker igen. Det är klart att vi ser allvarligt på händelsen genom utredningen vi gör ska vi få insikt om olika åtgärder för att undvika att detta ska kunna hända, säger Chatarina Björdal.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation