Det råder fortfarande stor brist på specialistläkare i allmänmedicin på vårdcentralen i Hörby och för den som inte har ett akut problem kan det vara svårt att få en tid. 8Arkivbild
Olof Lindqvist, distriktläkare och ledamot i Läkarförbundet Skåne, vill införa pendling på arbetstid för att locka ordinarie läkare till Hörby.

Läkarbrist fortfarande akut

Hörby I februari slutade sju av nio ordinarie specialistläkare på vårdcentralen i Hörby. Sex månader senare är tjänsterna fortfarande lediga.
– Vi har hankat oss fram, säger Olof Lindqvist, distriktsläkare och ledamot i Läkarförbundet Skånes styrelse.

Det har gått sex månader sedan Skånska Dagbladet skrev om den akuta läkarbristen på vårdcentralen i Hörby. Av grundbemanningen, på 7,5 heltidstjänster som specialistläkare, finns det fortfarande bara 1,4 tjänster kvar på vårdcentralen.
– Det är en svår situation och det är slitsamt för en del av personalen, säger Olof Lindqvist, distriktsläkare på vårdcentralen och ledamot i Läkarförbundet Skånes styrelse.
Han menar att det har blivit särskilt tungt för sjuksköterskorna
– De tar emot patienterna i första ledet och får berätta att de måste vänta på grund av att vi har för få tider, säger Olof Lindqvist.
För att klara av situationen på vårdcentralen har Region Skåne under våren och sommaren anställt hyrläkare av bemanningsföretag.
– Man har en ansträngd situation när man inte har sina egna läkare på plats men jag tycker ändå att det är en bättre arbetssituation nu än tidigare i våras, säger Chatarina Björdal, verksamhetsområdeschef på Region Skåne.

Underbemanningen innebär att läkarna får prioritera de mest akuta ärendena.
– Men vårt arbete är ju egentligen att kunna ta hand om de med även lite lättare besvär, säger Olof Lindqvist.
Ungefär samtidigt som läkaravhoppen i februari sade vårdcentralens verksamhetschef Leena Sundberg upp sig och sedan dess har en tillförordnad verksamhetschef och enhetschefen varit på plats.
– Jag hoppas kunna ha fått en ny verksamhetschef tillsatt under den senare hösten, säger Chatarina Björdal.
Hon arbetar även med att rekrytera ordinarie specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralen, något som inte är en enkel uppgift.
– Det är väldigt svårrekryterat och det är en allmän brist av allmänmedicinläkare i Sverige, vilket gör att även vi i Region Skåne lider av det, säger Chatarina Björdal.

Olof Lindqvist håller med om att underbemanningen av specialistläkare i allmänmedicin är ett nationellt problem. Han menar att det delvis beror på att många 40-talister nu går i pension och att man inte utbildat tillräckligt med nya läkare.
– I andra länder som exempelvis Danmark består 40 % av läkarna av allmänmedicinläkare medan i Sverige bara av 16%, säger Olof Lindqvist.
Han menar att politikerna, trots vetskapen om ålderssituationen, inte tagit tag i problemet.
– Jag minns själv hur svårt det var att få en ST-tjänst inom allmänmedicin när jag började min läkarkarriär. Man sparade pengar och tänkte inte tillräckligt mycket framåt, säger han.
Att det har tillkommit fler ST-tjänster nu kan underlätta i framtiden men det kommer inte att hjälpa den akuta läkarbristen i primärvården.
– Det kommer ta fem till åtta år innan det märks en förbättring, säger Olof Lindqvist.

Dessutom är det är svårt att rekrytera personal till mindre orter jämfört med större städer. Läkarförbundet har nu arbetat med att ta fram förslag på hur man kan lösa detta. Ett av förslagen är pendling på arbetstid för att locka till mindre orter.
– Ska man åka exempelvis från Lund till Hörby förlorar man kanske två timmar om dagen och om man inte börjar räkna pendling som arbetstid kommer vi aldrig kunna anställa på dessa områdena, säger Olof Lindqvist.
Chatarina Björdal säger att förslaget ska diskuteras men kan inte svara på om det kommer att införas.

Finns det risk att vårdcentralen bommar igen?
–Det är inte det som är huvudsenariet. Vi fokuserar på att vi behöver rekrytera folk och på de åtgärder som vi har föreslagit nu, säger Olof Lindqvist.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation