Komikerna Johan Wester och Anders Jansson är initiativtagare till Humorfestivalen i Lund. Arkivbild

Humorfestivalen ska växa och bredda sig

lund Anagram Live AB, som arrangerar Lund Comedy festival, vill ha ett större ekonomiskt stöd av kommunen.
Både tjänstemän och politiker är positiva.
De menar att arrangemanget är viktigt för att profilera staden.

Ärendet är brådskande eftersom festivalen äger rum den 2-5 september. Kommunstyrelsen ska ta upp frågan vid sitt sammanträde på onsdag.
Kultur- och fritidsnämnden ger redan Anagram Live AB stöd. Det uppgår i år till 1 275 000 kronor.
Joakim Friberg (S), nämndens ordförande, menar att stadens bidrag kan utökas.
– Om kommunen totalt sett kan ge ett större stöd så är det bara positivt. Humorfestivalen hjälper till att sätta Lund på kartan. Det är inte negativt att stärka en så pass stor festival som kan locka fler människor till Lund, säger han.

Kultur- och fritidsnämnden har inte möjlighet att ge mer pengar än den redan gör. Anagram Lives ansökan är ställd till och behandlas centralt i kommunen. Det är därför ärendet tas upp av kommunstyrelsen.
Kommunkontorets tjänstemän lyfter fram att Lund Comedy festival är ett stort arrangemang med hög kvalitet och medverkan av flera av Sveriges stora artister.
Tjänstemännen menar att festivalen har en stor bredd och med en verksamhet som också riktar sig mot barn och unga.
Anagram har i sin ansökan inte angivit något belopp. Kommunkontoret vill inte heller ta ställning i den frågan utan överlåter åt kommunstyrelsen att besluta om det utökade bidragets storlek.

Kommunkontoret föreslår att driftbudgeten utökas med den summa som kommunstyrelsen beslutar om samt att pengarna tas av den budgetpost som heter reserverade medel till kommunstyrelsens förfogande.
Anagram Lives ledning betonar att festivalen måste finansieras med både offentliga och kommersiella medel om kombinationen av bredd och spets ska kunna bibehållas.
– Om festivalen bara skulle ta hänsyn till ett kommersiellt utbud, hade den varit mycket begränsad i både innehåll och omfattning och därmed inte lika tillgänglig, utvecklingsorienterad och framåtblickande.
Ledningen vill utveckla festivalen ytterligare och göra den känd i vidare kretsar.
Varumärket ska byggas både på regional och nationell nivå.

Senaste nytt omLund

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation