Norra Vallgatan stängs av

Med start den 25 augusti kommer Norra Vallgatan mellan Drottningtorget och Östra Promenaden att vara uppgrävd på grund av att VA-syd ska gräva för nya vattenledningar.

Malmö stad meddelar att arbetet kommer att ha stor trafikpåverkan och att man vill att trafikanter väljer annan väg.

Kommuninformation

TestHöger×