Norra Vallgatan stängs av

Med start den 25 augusti kommer Norra Vallgatan mellan Drottningtorget och Östra Promenaden att vara uppgrävd på grund av att VA-syd ska gräva för nya vattenledningar.

Malmö stad meddelar att arbetet kommer att ha stor trafikpåverkan och att man vill att trafikanter väljer annan väg.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation