Bättre resultat för Skånemejerier

HÄSSLEHOLM Under 50-årsfirandet 2014 ökade Skånemejerier sin omsättning med tre procent till mer än fyra miljarder kronor.

Resultatet efter skatt blev 70,7 miljoner, vilket var en ökning med 27 procent. Invägningen av mjölk ökade från 414 miljoner kilo till 431 miljoner kilo.
Enligt lantbruk.com var prishöjningarna på marknaden en av huvudorsakerna till fjolårets goda resultat. Under just 2014 fyllde Skånemejerier 50 år.
Företaget konstaterar, att efterfrågan på lågprisprodukter fortfarande är stark. Detta betyder fortsatt prispress på livsmedelssidan. Dagligvaruhandelns egna märken fortsätter att växa. Därför är marknaden pressad.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation