Byggstart för nya omstridda bostäder

Hjärup I början av nästa år ska det byggas nya bostäder vid Tågvägen i Hjärup. Redan den här veckan startar arbetet som ska leda fram till de nya bostäderna. Men de som bor i området är inte särskilt nöjda med det kommande bygget.

Tolv stycken nya hus ska byggas vid Tågvägen i Hjärup. Den här veckan tas det första spadtaget i arbetet som ska leda fram till de nya bostäderna.
– Den här veckan kommer det sättas upp avspärrningar och så kommer delar av området stängslas in, säger Anna Palm, projektledare på Tekniska enheten i Staffanstorp.
Därefter ska vegetationen röjas och markarbete så som att bygga schakt och anläggande av vatten och avlopp, samt belysning och byggator göras.
– I området finns redan en befintlig infrastruktur och därför är projektet ganska litet.
En ny gata ska byggas, parkeringsplatsen kommer att byggas ut och cykelvägarna kommer att flyttas.
– Det blir bara med ett par meter så det kommer knappt bli märkbart, säger Anna Palm.

Planen är att arbetet ska vara klart kring årsskiftet då de nya husen ska börja byggas.
– Tidsplanen är inte riktigt färdig. Markarbetet kommer att ta ett par månader, men därefter är det fritt fram. Förmodligen så börjar de att byggas som allra senast tidigt nästa år.
Byggtrafiken kommer att ske via Tågvägen och entreprenören kommer att ha sin etablering vid parkeringen i slutet av samma väg. I den södra delen av området kommer det att anläggas en yta för fördröjning av dagvatten och där kommer även planteras buskar och träd. Tomternasstorlek kommer att vara mellan 250 till 300 kvadratmeter

Detaljplanen till bygget att bygga bostäder på Tågvägen har varit omstridd och överklagades förra året till Länsstyrelsen. Anledningen till missnöjet är till mångt och mycket på grund av den park som finns på området som det kommer byggas på.
– Jag tror inte att det är någon som bor här som gillar det, säger en person som bor i området och fortsätter­:
– Det är tråkigt för barnen att mycket av den yta som de rör sig på kommer att försvinna, säger hon.
I den överklagan som skrevs i juni i förra året klagade man även på kvaliteten på detaljplanens underlag.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation