Christina Nordberg och Ingela Brickling inspekterar lokalerna för Mittskåne Utveckling som i dagarna iordningsställs i Hörbys nedlagda järnvägsstation. FOTO: Lennart Andersson
Ingela Brickling och Christina Nordberg utanför de nya lokalerna för Mittskåne Utveckling som i dagarna iordningsställs i Hörbys nedlagda järnvägsstation. FOTO: Lennart Andersson

De söker dig som vill fördela EU-miljoner

MELLANSKÅNE I sedan länge nedlagda Hörby järnvägsstation ska mycket av Eslövs, Hörbys och Höörs EU-arbete skötas framöver.
Men vem ska göra jobbet? Nya Leaderprogrammet i området heter Mittskåne Utveckling och söker nu både verksamhetsledare och styrelse till arbetet.

Sedan förste juli finns Mittskåne Utveckling på plats i järnvägsstationen, med ett kontor, som ska se till att 33 miljoner kronor ur EU:s Leaderprogram används på bästa sätt.
Förra perioden hette det Leader Mittskåne, men man byter både ut namnet och en del av folket som ska göra jobbet.

Även inriktningen är helt ny. Förra programperioden var det landsbygdsutveckling och att värna om naturen som gällde. Mycket handlade om turism.
Nu handlar det om att ännu mer göra Mittskåne till en plats för mat- och naturupplevelser.
Järnvägsstationen uppfördes 1882 inför invigningen av järnvägslinjen Hörby- Höör.

Sedan blev det tåg även till Tollarp, Kristianstad och Eslöv men 1967 var det slut med tågen. Hörby kommun köpte byggnaden 1971, och har senast hyst in sin it-avdelning där.
Men nu ska Mittskåne Utveckling, den nya föreningen som avlöser Leader Mittskåne, ha sitt kontor här, med tre, fyra personer anställda.
Vem som ska bli verksamhetsledare för dessa är inte bestämt ännu.

Inte heller är det klart med alla som ska ingå i den nya styrelse, som på EU-språk kallas LAG vilket står för lokal aktionsgrupp, som ska bestämma över arbetet. Eslövs, Höörs, och Hörbys kommuner tillsätter vardera en representant förutom sina näringslivschefer, som alla är adjungerade i styrelsen. Sedan finns det plats för folk från näringsliv och föreningar.
Christina Nordberg är inhyrd projektledare för rekryteringen av styrelse och ny verksamhetsledare och jobbar tillsammans med Ingela Brickling, avgående ordförande i styrelsen, som nu fungerar som valberedning.

Båda är fullt uppe i rekryteringsprocessen som man mestadels skött via Facebook och de tre kommunernas hemsidor.
Alla namnen ska vara klara till en extrastämma 24 september och de båda uppmanar alla intresserade att höra av sig.

På tjänstemannasidan handlar det om verksamhetsledaren som ska jobba tillsammans med en administratör/samordnare samt en ekonom.
– Sedan kan det även anställas projektledare när det handlar om större projekt. Om det ska bli lyckat måste man kunna jobba benhårt och ha full fokus, säger Ingela Brickling.

Till styrelsen vill hon att föreningsfolk och företagare som kandiderar ska ha ett äkta engagemang för att förverkliga devisen ”Mittskåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland 2020”.
– Man ska ha tid, kraft och lust. Man ska kunna se helheten. I styrelsen sitter man inte som representant för den egna byn utan man ska kunna se till hela Mittskåne, säger Ingela Brickling.
Det handlar mestadels om ideellt arbete, även om en sammanträdesersättning utgår.

Efter att de nya positionerna tillsätts kan arbetet med att sätta igång projekt på mat- och naturtemat startat.
– Det känns som om många står och stampar och vill komma igång med projekt. Det kommer att handlar mycket om olika samarbeten inom matproduktion och mathantverk. Man vill visa sin styrka tillsammans – och kontoret här ska hjälpa till med det, säger Christina Nordberg.

Mittskåne Utveckling blir inte ensamt i den gamla järnvägsstationen. Snart kommer också de tre kommunernas, Region Skånes och näringslivets nya turistsatsning för Mittskåne dit.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation