2013 var 238 barn med i Sommarsporren då den här bilden togs. Då arrangerades också en invigning på Stortorget med golfspelaren Peter Hanson. I år deltar cirka 110 barn.

Färre deltagare även i år i Sommarsporren

SVEDALA På måndagen startade Sommarsporren i Svedala men deltagarantalet fortsätter att sjunka. I år deltar cirka 110 barn i de olika aktiviteter som erbjuds.

Det här är andra året som Sommarsporren arrangeras i sin nya form. Den äger numera rum i augusti och antalet dagar är färre jämfört med tidigare. Tidigare ägde Sommarsporren rum i juni i nära anslutning till skolavslutningarna.
Att flytta Sommarsporren var ett önskemål från många föreningar eftersom det är lättare att få tag på ledare i augusti. När den äger rum i augusti kan deltagarna också gå med i en förening direkt efteråt och riskerar inte att tappa intresset på grund av ett sommaruppehåll.
Svedala kommun marknadsför evenemanget genom sin hemsida, information i skolor och via information från föreningarna. Men det verkar som om något mera krävs.
– Vi måste bli bättre på att informera om arrangemanget, förklarar fritidschef Daniel Kåreda. Vi har varit för dåliga på att få ut informationen och får titta på hur vi kan förbättra oss.
2014 hade Sommarsporren 138 deltagare och året innan 238 stycken.
Fritidschef Daniel Kåreda tror att många fler barn velat delta om de känt till evenemanget.
– Sommarsporren är en institution i Svedala som vi gärna vill behålla, fortsätter han. Många föräldrar har själv varit med och vill också att deras barn ska få uppleva den.
– Trenden de senaste 5-7 åren har varit att vi tappat många deltagare. Det måste vi göra något åt.
Sommarsporren vänder sig till alla barn som går i årskurs 3-6. De erbjuds att prova på olika idrotter och även schack och scouting. Varje grupp har en utbildad ledare som är anställd av Svedala kommun.
Att delta kostar 500 kronor. Då ingår lunch, T-shirt och busstransport från Klågerup, Holmeja och Bara för dem som önskar. Nytt för i år är att skolidrottsföreningarna arrangerar Sommarsporren tillsammans med kommunen. Den som är med i en skolidrottsförening behöver bara betala 300 kronor i deltagaravgift.

Ted Åhs som är projektledare för Sommarsporren har många idéer om hur marknadsföringen kan bli bättre.
– Alla barn måste få en inbjudan i pappersformat. Det tror jag är det bästa. Vi har hört många som velat vara med men som missat att det funnits en inbjudan på Svedala kommuns hemsida, berättar Ted Åhs.

– Det finns ett intresse och det ska vi bygga på. I år hann vi inte riktigt planera som vi ville. Nästa år hoppas jag att föreningsledarna ska kunna vara mera delaktiga i hela arrangemanget.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation