”Hamnen i Smyge är en skandal”

SMYGEHAMN Hamnen i Smygehamn är en skandal för Trelleborgs kommun. Det tycker en av båtägarna som tröttnat på att få motorstopp på grund av all tång som finns i hamnen.

Han har tidigare skrivit brev till Trelleborgs kommunalråd Torbjörn Karlsson (S) men inte fått svar. Nu gör han ett nytt försök.
”Jag försöker ytterligare en gång att få något svar på vad och när tänker ni ta tag i hamnen i Smyge för att få bukt på all förorening som är i hamnen. Det är så jävligt nu att det är omöjligt att ta sig ut utan att få stopp i kylningen på motorerna”, skriver Smygehamnsbon i sitt senaste brev till kommunalrådet.
Han berättar också att turistbåtarna vänder vid pirarna och åker vidare när de ser det smutsiga vattnet.

En kortsiktig lösning menar han skulle vara att rensa så mycket det går för att båtägarna ska kunna ha någon nytta av sina båtar i sommar.
Därefter borde Trelleborgs kommun ta tag i problemet och få till stånd en permanent lösning.
Brevskrivaren hoppas att det finns en lösning på gång.

”Att nu få ett svar att det utreds, Detta svar har vi fått tidigare av din företrädare. Tyvärr blev det ingen förbättring genom ett matskifte i Trelleborg så vad var det för nytta med detta?”

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation