EU-migranterna undrar över framtiden för lägerområdet. foto: karsten bringmark
Migrantlägret Industrigatan Malmö
Migrantlägret Malmö Industrigatan
Migrantlägret Industrigatan Malmö

Migranter vill ha koll på detaljplan

Malmö Det är gruppen som arrangerar öppna möten för de boende i Sorgenfrilägret som bjudit in politiker till ett dialogmöte den 24 augusti.
– De boende vill ställa politikerna till svars vad som ska ske med området, och påminna om att det redan bor människor här, berättar Anton Wedding som företräder gruppen.

Skånskan berättade om inviten till politikerna i förra veckan, men fick då ingen kontakt med lägergruppen.
Anton Wedding berättar att de arrangerar så kallade allmänningar varje vecka, öppna möten för boende i lägret.
– Det varierar gång till gång hur många som kommer. Tidigare under året har det varit mycket folk, berättar Anton Wedding.
Mötena är en del av ett solidaritetsarbete, berättar han.
– Men ambitionen är också att vi fungerar som språkrör för dem. Här finns flera tolkar med.
Han uppskattar att det för närvarande bor cirka 200 personer i lägret.
– Men det omsätts en hel del, en del har åkt i väg för att jobba på festivaler i sommar. Andra har åkt hem, eller till Norge.
Lägret har god koll på myndighetsbesluten, senast länsstyrelsens besked om att upphäva miljöförvaltningens förbud mot boende och eldning på tomten.
– Efter överklagandet oroade de sig inte så mycket längre. Men nu kommer det ett möte den 25 augusti om områdets framtid. Det har skapat oro igen.
Det handlar om detaljplanen för kvarteret Brännaren.
Politiker och tjänstemän i flera nämnder samt tre kommunalråd har bjudits in till ett dialogmöte med de boende, i lägret, dagen före samrådsmötet.
– Hittills har vi inte fått någon respons. Det är bara en politiker från tekniska nämnden, Håkan Fäldt (M), som hört av sig och sagt att han inte kan komma för att han har ett annat möte.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation