Nya boendelösningar för EU-migranter i Lund

Skåne Länsstyrelsen upphävde i slutet av juli bygglovet för boplatsen för EU-migranter i Lund. Det kan dröja upp till ett halvår innan processen med ett nytt bygglov är färdig.
Därför överväger politikerna i Lund andra boendelösningar.

– Det har uppstått andra tänkbara lösningar, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.
Länsstyrelsen meddelade den 29 juli att man upphäver bygglovet för området vid S:t Hans backar, ett av de två områden som Tekniska förvaltningen i Lund har pekat ut som möjliga tillfälliga boplatser för EU-migranter i husvagnar eller bilar. Länsstyrelsen ansåg att det var fel att inte ge närboende möjlighet att yttra sig över bygglovet.

Nytt beslut om bygglov kan enligt Emma Berginger tas tidigast i oktober, men också dröja upp till ett halvår. Därför övervägs nu andra alternativ för att lösa frågan om EU-migranternas boende.
– Till exempel härbärgeslösningar, säger Berginger.
Vid tekniska nämndens arbetsutskott i dag, tisdag, är boplatser för EU-migranter ett av ärendena och då ska de nya alternativ som kommit upp diskuteras. Den 19 augusti har nämnden sammanträde.
I går diskuterades frågan om EU-migranternas boende även i kommunstyrelsens arbetsutskott efter begäran av oppositionsrådet Christer Wallin (M), som är mycket kritisk till hur bygglovsärendet har hanterats.
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill att frågan ska upp i fullmäktige för beslut och arbetsutskottets ledamöter enades i går om att man ska ta ställning till det vid nästa utskott den 17 augusti.
– Det här är en principiellt viktig fråga och Lundaborna har rätt att veta var deras folkvalda politiker står. En sådan här fråga ska inte göras upp i slutna rum, säger Christer Wallin.

Emma Berginger anser inte att det i dagsläget krävs beslut av fullmäktige när det gäller boplatser för migranterna.
– Inte i det här läget. Ska det däremot vara någon mer permanent lösning kan det behövas lyftas till en högra nivå, säger hon.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation