Bommarna vid järnvägskornsingarna på Smålandsvägen och Norregatan strular ibland. Nu undersöker Trafikverket saken.Arkivbild

Järnvägsbommarna krånglar

Eslöv Järnvägsbommarna vid Smålandsvägen och Norregatan fungerar inte som de ska.
Trafikverket har i flera veckor arbetat med att försöka lösa problemen utan att hitta orsaken till att bommarna går ner och stannar nere.
– Det är den ökande tågtrafiken som ställer till det, säger projektledare Johan Petersson på Trafikverket.

Vecka 27 började den gamla Marieholmsbanan tjänstgöra som vikarieräls för pågatågstrafiken sedan sträckan Kävlinge-Teckomatorp stängts av för att kunna rustas upp.
För Eslövs- och Marieholmsborna har det inneburit en mångdubbling av antalet tåg när ett par godståg om dagen har blivit till regelbunden pågatågstrafik med drygt 40 tåg per dygn.
Sedan starten, i månadsskiftet juni/juli, har också säkerhetsanordningen – med bommar och lampor – strulat vid övergångarna Smålandsvägen och Norregatan i Eslöv.

Bommarna har gått ner – men sedan inte gått upp igen.
I flera omgångar har Trafikverket och dess underhållsentreprenör varit på plats i Eslöv för att hitta felet och åtgärda det.
– Men det har varit som att försöka laga en gammal bil. Man fixar ett fel så dyker det upp ett annat, säger Johan Petersson, projektledare för järnvägen på Trafikverket.

Problemen ska inte ha inneburit någon risk för trafikanternas säkerhet menar Petersson.
– Jag har gått igenom samtliga rapporter och felanmälningar och det finns inte en enda som berättar om att bommarna inte har gått ner när de ska. Samtliga handlar istället om att bommarna inte går upp igen när tåget har passerat.
– Den säkerhetsrisk som ändå finns är ju såklart att den som tröttnar på att vänta vid bommarna kanske söker sig annan väg över järnvägen där korsningen är obevakad. Det avråder jag ifrån.

Enligt uppgift så händer det emellanåt att Norregatans överfart är öppen samtidigt som Smålandsvägens är stängd – hur kan det bli så?
– Jag tror att det vid dessa tillfällen handlar om att bommarna vid Smålandsvägen inte har gått upp efter att tåget har kört förbi snarare än att Norregatan lämnats öppen. Vi hade folk på plats som lagade korsningen vid Smålandsvägen i fredags och vi hoppas att de problemen är lösta nu.
Någon lösning för Norregatans överfart har man ännu inte.
– Den korsningen är under utredning men vi har inte hittat felet ännu. Det finns risk för att den kan komma att strula under någon vecka till – sedan hoppas vår entreprenör att det ska vara löst, säger Johan Petersson.

Den veckan är också den sista innan pågatågstrafiken släpps tillbaka på sin ordinarie sträcka. När trafiken återgår till den ursprungliga kommer troligtvis också hela anläggningen att fungera bättre.
– Man kan säga att hela systemet ”vänjer sig” vid den trafik den har. När vi nu drastiskt ökat trafiken här så har anläggningen inte hängt med. Det är nog där vi har roten till alla de problem och fel som varit, avslutar Johan Petersson.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation