Sponsrat innehåll
Annons

Långsiktigt samarbete ska få stopp på sprängningarna

Malmö Bättre stöd till unga som riskerar att falla in i kriminalitet och ett mer permanent arbete för att sätta stopp för gatulangningen.
Det är två insatser som Malmös polis och politiker tror behövs för att få stopp på våldet.

Den huvudsakliga anledningen till gårdagens möte på Stadshuset, där polisledningen och kommunstyrelsen närvarade, var att ge politikerna tillfälle att ställa frågor och få information om polisens arbete med den kriminella situationen i Malmö.
Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh, betonade också vikten av att kommunen visar att man står redo för att hjälpa polisen i sitt arbete med att stävja de många skjutningar och sprängningar som härjat staden under sommaren.
– Vi styr inte polisen från kommunstyrelsen, men vi har naturligtvis ett intresse av att se om vi med politiska beslut eller politisk argumentation kan nå fram nationellt och om det behövs andra insatser riktade till polisen här. Vi har varit inne och diskuterat vapenlagstiftning, problematiken med inflödet av vapen och liknande, säger hon.

Från polisens håll har man varit tydlig med att lösningen på den akuta situationen är rent polisiär. En stor del av mötet handlade därför om hur man ska kunna samarbeta mellan de olika organisationerna på ett långsiktigt plan.
– En fråga som vi ska utveckla och bli bättre på än vad vi är i dag är att längre ner i åldrarna kunna gå in och stötta exempelvis ett småsyskon som inte själv har en problematik, men där man ser att den här unge personen riskerar att inte få andra förebilder än en äldre kriminell bror. Där kan vi bli mer påtagligt aktiva än tidigare och det är en av de insatser vi diskuterat hur vi från vår organisation tillsammans med polisens ska kunna göra bättre, säger Stjernfeldt Jammeh.

Även syftet med den nya polisorganisationen lyftes på under ondagens sammanträde och där menar polisen att man nu kommer få större möjlighet att klippa banden till finansieringen av den kriminella verksamheten genom att exempelvis punktmarkera de platser man vet att droghandel sker.
– Det är klart vi ska jobba mot gatulangningen och vi jobbar även mot de som förser gatulaningsnivån med narkotika. Narkotika är ju en av de grogrunder till att vi faktiskt står här och har en händelse ute i Malmö som är problematisk. Detta är mångt och mycket narkotikans skuld, säger polismästare Stefan Sintéus.

– Den drogförsäljning som i det öppna och offentliga rummet sker provocerande mitt framför näsan på många Malmöbor är också en av de delarna som både handlar om försörjning av kriminell verksamheten men som också skulle skapa trygghet om man kunde få bort, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
I det akuta arbetet med att få bukt på granatattacker och skjutningar menar polismästare Sintéus att man är på god väg att lagföra flera personer.
I veckan anhölls två män misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse och fler misstänkta gärningsmän kommer att hämtas in inom kort.
– Ja, naturligtvis har vi en hel del frågetecken fortfarande, men i några av händelserna har vi kommit så långt att vi kan lagföra, eller i alla fall påbörja att lagföra. Sen exakt vilka det är, när och vad det rör kan jag naturligtvis inte kommentera.

Varför väljer man att hämta in just de här två personerna just nu?
– Det är en taktisk kartläggning som vi gör, säger Stefan Sintéus.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation