Parkskolan vill bygga ut för 1,6 miljoner

Ystad Parkgymnasiet har fått brist på lokaler efter att allt fler sökt sig till skolans elprogram. Förbundsdirektören säger att situationen är ansträngd och nu har skolan ansökt om 1,6 miljoner kronor hos kommunen till ett nytt personalrum.

För att kunna möta ökningen av antalet elever på el- och energiprogrammet vill Parkgymnasiet bygga ut skolan.

– Det är ett behov som funnits ganska länge. Nu måste vi göra något åt det, säger Lars-Inge Persson, förbundsdirektör på Sydskånska gymnasieförbundet.
Tidigare har lärarna i byggprogrammet lånat lokaler av el- och energiprogrammet. Där har personalen kunnat äta och duscha samt ta enskilda samtal med eleverna. Men nu behöver elprogrammet ha tillgång till de utlånade lokalerna.
– Tydligen är elprogrammet något som är intressant för unga i dag. Vi har haft betydligt fler elelever de två senaste åren, säger Lars-Inge Persson och berättar att skolan numera har två klasser i elprogrammet.

För att lösa problemet har skolan ansökt om 1,6 miljoner kronor hos kommunen. De pengarna ska finansiera en utbyggnad av Parkgymnasiet.
Tillbyggnaden är en lokal på 50 kvadratmeter som ska fungera som en separat lokal för personalen i byggprogrammet med egna arbetsutrymmen samt omklädningsrum.

Ärendet har redan behandlats av samhällsnämnden som nu begär ett tilläggsanslag så att utbyggnaden ska bli möjlig. Innan ärendet tas upp i kommunfullmäktige ska det behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen.
Lars-Inge Persson berättar att de vill börja bygga så snart som möjligt, men att de först måste få ett godkännande av kommunen och söka bygglov.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation