SD får stöd av M

Moderaterna i Region Skåne tycker att Skånetrafikens avslag väcker obehag.

– Vi kan inte som politiker sitta och välja ut vilka budskap som är lämpliga, säger Stefan Lindhe, moderat gruppledare i kollektivtrafiknämnden.
De menar att Sverigedemokraternas budskap har granskats av justitekanslern (JK) och bedömts ligga inom vad man får säga enligt lagen. De tycker därför att det är märkligt att Skånetrafiken väljer att säga nej. Moderaterna menar också att det måste finnas väldigt vida ramar när det gäller folkvalda politikers rätt att kommunicera med väljare.
– Vi vill undvika populistiska budskap och uttryckssätt som skapar klyftor i samhället. Vi vill inte ställa grupper mot varandra. Men den politiska debattens ramar ska i första hand sättas av lagens gränser, säger Pontus Lindberg, moderat oppositionsråd i Region Skåne.
Det regelverk som finns för annonsering är tio år gammalt och moderaterna anser att det är dags att se över det – framförallt delen om politisk reklam.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation