Utbildningsnämnden har begärt mer pengar till komvux men de rödgrönrosa partierna befarar ett nej i kommunfullmäktige där de, i motsats till i nämnden, inte har majoritet.
– Det är utsiktslöst att begära mer pengar, säger Louise Rehn Winsborg (M).

Vädjar om stöd för pengar till komvux

Lund På grund av de sänkta statsbidragen till komvux har utbildningsnämnden begärt mer pengar, men de rödgrönrosa partierna befarar ett nej i fullmäktige där de saknar majoritet.

– Vi vädjar nu till de borgerliga partierna att tänka om eftersom komvux är så viktigt, säger Helena Falk (V), ledamot av utbildningsnämnden.
Vid sitt förra möte tog utbildningsnämnden upp det underskott som väntas inom verksamheterna.
Enligt prognosen handlar det om totalt 6,4 miljoner kronor för 2015, bland annat beroende på att statsbidraget till komvux blir fem miljoner lägre än vad som tidigare förväntats.
Utbildningsnämnden beslöt att godkänna förvaltningens handlingsplan för ekonomi i balans.
Men för att kompensera det sänkta statsbidraget väckte Helena Falk frågan om att begära ett tilläggsanslag på 3,6 miljoner till komvux från kommunfullmäktige.
– Med den summan skulle verksamheten kunna klaras utan större nedskärningar, säger hon.

Helena Falk fick med sig sig de övriga rödgrönrosa partierna i nämnden och frågan avgjordes genom votering som de vann med sex-fem.
Men den majoritet som de rödgrönrosa har i nämnden finns inte i fullmäktige där de kan röstas ned om alla andra partier är eniga.
– Vi är medvetna om situationen men hoppas att tillräckligt många borgerliga ledamöter ska dra sig till minnes den tyngd de brukar lägga på bra utbildning, säger Helena Falk.

Hon konstaterar att det fördes diskussioner om omfördelning mellan nämndens verksamheter, men att slutsatsen blev att det inte är möjligt.
– Komvux är en viktig väg ut ur arbetslöshet, och alla i Lund är faktiskt inte akademiker, säger Helena Falk.
Louise Rehn Winsborg (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden, förklarar ställningstagandet med kommunens redan ansträngda budgetsituation:
– Vi bedömde det som utsiktslöst att få mer pengar och då ska vi inte fördröja de åtgärder som förvaltningen presenterat, med prioriteringar som innebär att de med störst behov av komvux kommer först, säger hon.
Hon tror inte att några borgerliga ledamöter kommer att stödja förslaget om tilläggsanslag när det ska prövas.
– Det är inget vi diskuterat på något möte, men som jag bedömer det i dag blir det inte så, säger Louise Rehn Winsborg.

Senaste nytt omLund

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation