Vill nu utreda Bollhuset

Lund Bollhuset är det återstående alternativet för samlade lokaler till kampsport och gymnastik och det kan bli fråga om rivning och nybygge.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nu att nämnden ska ge serviceförvaltningen i uppdrag att utreda fyra möjliga lösningar på platsen.
Dessutom föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att den själv ska arbeta fram en kravspecifikation för nya lokaler. Tanken är att båda uppdragen ska vara genomförda till november.

Frågan om större lokaler för kamp- och mattsporter väcktes för ungefär ett år sedan gemensamt av brottningsklubben IK Dana, Lugi Judo, Lunds Boxningssällskap och Lunds Karateklubb. Deras totala ytbehov är cirka 1 500 kvadratmeter.
Samtidigt har Lugi Gymnastik fört fram behov av ökade ytor och mer välutrustade hallar. Föreningen har även föreslagit ett nytt gymnastik- och motorikcenter på Brunnshög.
I tidigare utredningar har Källbybadet funnits med som möjlig lokalisering för kampsporter och gymnastik, men kostnaderna har bedömts bli för höga.

Vad gäller Bollhuset, där även hänsyn till skolgymnastikens behov måste tas, pekar förvaltningen alltså på fyra möjligheter.
En är omlokalisering och effektivare användning av de nuvarande ytorna, något som skulle innebära att skyttet och bowlingen kan behöva flytta.
Ett annat förslag är att B-hallen byggs till med en våning, och ett tredje är nya lokaler på den obebyggda ytan mellan Bollhuset och IFK Lunds friidrottshall.
Men om Bollhuset, som uppfördes 1968 och byggts om flera gånger, visar sig vara i dåligt skick kan även rivning och nyuppförande vara ett alternativ och behöver utredas.

Senaste nytt omLund

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation