Helena Oddsson och Ann-Kristin Mårtensson, förskollärare på Borggårds förskola i Staffanstorp, berättade hur de jobbar med Drömmen om det goda, att skapa stillhet i förskolan.
Stina Hansson, skolchef i Staffanstorp, vill ta vara på all den kunskap som kommunens 650 pedagoger har.
Lärare, förskollärare och fritidspedagoger från Staffanstorp började kunskapsdagen med storföreläsning.

650 pedagoger fick energi inför läsåret

STAFFANSTORP – Ska vi ha en skola i topp kan vi inte bara prata betyg. Vi måste vara duktiga även på hjärna och hälsa för att ge alla barn de rätta förutsättningarna.

Stina Hansson, skolchef i Staffanstorp, samlade på onsdagen ihop alla de 650 pedagoger som arbetar i Staffanstorps kommun som lärare, förskollärare och inom fritidsverksamheten.

Kunskapsdagen som hölls i Malmömässan blev samtidigt en inspiration och kickoff inför läsårsstarten.
– Vi har kreativt lärande som gemensamt tema. Leka, lära och livslust ska vi förmedla till kommunens barn som vi faktiskt har ansvar för från 0-20 år. De ska ha en bra start i livet.
Stina Hansson kom som skolchef till Staffanstorp för snart ett år sedan och fick uppgiften att bygga en helt ny skolorganisation.

– Nu är den på plats och alla är redo att tillsammans fortsätta skapa bra skolor i Staffanstorp.
– De 650 pedagoger som jobbar i kommunen har en enorm kunskap och den ska vi ta vara på. Det gör vi inte minst här i dag med 50 egna föreläsningar och 30 seminarier.
Hur skapar jag skrivlust? Äventyrspedagogik. Montessoriinspirerad matematik. Klassrummets utformning. Högläsningens magi. Mindfulness och mental träning var rubriker på några föreläsningar i går.
Kunskapsdagen är också viktig för vikänslan, betonar Stina Hansson.
– Att någon gång få se mångfalden av egen kompetens hos Staffanstorps alla lärare ger kraft. Det kollegiala lärandet kommer att fortsätta utvecklas på varje skola, inte minst med hjälp av våra cirka 40 förstelärare.
– Men vi kommer också att starta nya projekt och jobba mer i nätverk. Alla bör få växa i sitt yrke.
Just nätverksarbete var en av de nyheter Stina Hansson presenterade på kunskapsdagen.
– Inte minst vill jag att vi arbetar mer tillsammans med fritidshemmen. Barnen tillbringar mycket tid där och hur de mår och vad de gör påverkar deras skolresultat.

På Borggårds förskola i Staffanstorp arbetar man sedan en tid på temat ”Drömmen om det goda”.
– Vi har utbildats av kolleger från Norrköping som har ett pilotprojekt sen en längre tid. Nu vill vi dela med oss, säger förskollärarna Helena Oddsson och Ann-Kristin Mårtensson.

De båda höll en föreläsning om metoden för sina kollegor i går.
– Vi arbetar med stillhet, rörelse, beröring och reflektion och målet är att få mer lugn och ro i förskolan. Vi har jobbat med metoden sedan i januari och märker redan resultat.
– Barnen frågar efter kompismassage och vill ha stilla stund. Där får de den återhämtning de så väl behöver i dag. Och många barn tar med detta hem till sina föräldrar, vilket är jätteroligt.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation