Boende får betala mer än 100 procent

Eslöv Boende på landsbygden kan tvingas betala 110 procent av priset för att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Anledningen är att det krävs mer arbeten i kommunen som också ska bekostas.
För den enskilde i de utpekade utbyggnadsområdena kan det blir tal om över 200 000 kronor.

Det är självkostnadsprincipen som gäller. De som bor i något av de områden som ska få kommunalt vatten och avlopp får betala anslutningen själva. Plus lite till.
Närmare bestämt 110 procent av kostnaden.
– Förutom själva anslutningen måste vi bland annat bygga ut det lokala nätet och reningsverk i kommunen. Det är kostnader som tillkommer som gör att priset hamnar på över 100 procent av kostnaden. Men det innebär inte att det blir en överkostnad totalt sett, säger Anders Ledskog, förbundsdirektör på VA Syd.
Per Hagstrand, som är enhetschef för nybyggnad och exploatering på VA Syd menar att det kan vara missvisande att sätta en procentsats på hur stor täckningsgraden för det som de boende ska betala.
– De tio procent som är över ger oss en viss täckning för andra saker som behöver göras i nätet. Vi hade kunnat ta ut den kostnaden på brukningsavgifterna, men har valt att utforma vårt förslag på det här viset.

Per Hagstrand poängterar också att det inte blir några särtaxor för de områden som ska anslutas. Det hade blivit ännu dyrare menar han. Då hade boenden i området tvingats dela på den faktiska kostnaden, vilket VA Syd inte föreslår.
– Ett jämförbart hus inne i Eslöv och ute på landsbygden kostar lika mycket att ansluta enligt vårt förslag.
Alla hushåll får betala en avgift på 51 000 kronor för framdragning av ledningar, 40 800 kronor för varje uppsättning förbindelsepunkter och ytterligare 25 500 kronor per hushåll, plus 47,50 per kvadratmeter tomt. Enligt VA Syds uträkning, som de gjort tillsammans med konsultföretaget WSP, skulle anslutning för ett så kallat typ A hus, med en tomt på 800 kvadratmeter, kosta 155 300 kronor.
Det finns ett tak för hur mycket anslutningsavgiften kan komma att bli, men Per Hagstrand kan i nuläget inte säga var taket går.

Även de så kallade brukningsavgifterna förändras i kommunen. Enligt förbundsdirektören Anders Ledskog har det visat sig att anslutning och brukningsavgifterna i Eslöv kommer bli högre än snittet i förbundet.
– Vi har tittat på alla våra kommuner och kostnaderna i Eslöv täcks inte i dag och därför måste vi höja avgifterna.
Per Hagstrand förklarar Eslövs högre kostnader med att exploateringstrycket i hela Eslövs kommun inte är så högt som i exempelvis Lund.
– Det blir att man drabbas lite hårdare i Eslöv, det byggs inte lika mycket och det är en stor landsbygd.

Taxorna som VA Syd tagit fram är ett förslag och ska diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott närmast, innan det kommer upp i kommunfullmäktige.
– När vi har upprättat förbindelsepunkter strax utanför tomterna har vi, enligt lagen, rätt att fakturera husägaren. Men vi har tänkt att vi ska ha en bättre dialog än så och informera, säger Per Hagstrand.

Han säger även att VA Syd inte kan tvinga någon att ansluta sig till nätet. Om någon vägrar blir det i stället en fråga för kommunens miljöförvaltning att driva.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation