Edward Jensinger områdeschef för gymnasieskolan i Malmö föreläste om digitalisering i skolan. Foto: Anna Hansson
Lena Larsson, musik- och fransklärare, tycker att hennes elever förstår och uttalar franska bättre med teknikens hjälp.
Kristofer Bengtsson, samordnare skoldatatek i Eslöv, var ansvarig för dagen.

Eslövs lärare på festival

Eslöv Stolarna i salen på medborgarhuset räckte inte till Eslövs alla lärare under Lärfestivalen igår. Dagen är en kickoff för Eslövs lärare och meningen när att de ska lära av varandra. Årets tema var digitaliseringen i skolan.

– Vi som jobbar inom skolan är inne och påverkar framtiden för eleverna. Därför måste vi åtminstone befinna oss i nutiden, säger Edward Jensinger.
Han är områdeschef för gymnasieskolan i Malmö och föreläste om digitaliseringen i skolan.
– Men måste alla även de som snart tar pension kunna detta, frågar han publiken,
– Ja, om ni vill följa lagen, för styrdokumenten kräver det, svarar han retoriskt.
Han menar att skolan blir irrelevant för eleverna om deras verklighet och hur de använder sig av mobiler och datorer på fritiden inte tillämpas i skolan.
–Klart vi ska behålla det som fungerat sedan innan Aristoteteles men vi ska också förbereda eleverna för en framtid vi inte lever i, säger han.

Tanken med Lärfestivalen grundar sig i OECDs kritik mot Sverige. Den säger att Sveriges lärare är dåliga på att dela med sig av sin kunskap.
Årets träff är obligatorisk för lärare från förskoleklass och upp till årskurs 9. Under förmiddagen är det föreläsningar och efter lunch olika valbara workshops som bland annat lärarna själva håller i.

Eslövs kommun har tidigare anordnat liknande dagar men inte i samma skala berättar Kristofer Bengtsson, samordnare för skoldatatek i Eslöv. Han är en av dem som arrangerat dagen för sammanlagt 400 lärare, rektorer och pedagoger.
– Vi ville nå så många som möjligt. Dagen bygger på det vi gjorde förra året och utvärderingarna därifrån, säger han.
Efter dagen kommer alla lärare få göra en digital utvärdering av vad de tyckte om dagen och vad man kan fortsätta arbeta med.

Och det är just vad som händer efteråt som är det allra viktigaste, tycker Edward Jensinger.
–Det är rektorernas ansvar att se till att det här inte bara blir en happening, säger han.
Under eftermiddagen ska han hålla en workshop med rektorerna i mer konkret hur de kan göra. Han menar att hans föredrag säkert peppar de som håller med honom och att de kan inspireras. Men för att en förändring ska ske måste man fortsätta jobba med alla inom verksamheten, även med dem som inte är övertygade.
– Ofta tror man att det är någon utifrån som ska genomföra förändringar, men det är väldigt viktigt att som rektor, och förvaltningspersonal, ta fokus i det här och driva det, säger han.

Lena Larsson arbetar som fransklärare och musiklärare för årskurs 7-9 på Källebergsskolan. Hon och hennes kollegor arbetar mycket digitalt.
– Dagen har varit väldigt givande. Man blev glad när man kom hit. En massa positiv energi och en start där vi gör något tillsammans, säger hon.
I skolan arbetar de i Googledrive, ett digitalt skrivprogram där lärare kan se direkt när någon gjort läxan och kan följa arbetet, vilket underlättar, menar hon.
– Ipaden i sig ger en positiv effekt på elevernas ansvarstagande för egettänkade, säger hon.
Med det menar hon till exempel att eleverna själva hittar ackord på nätet och lär sig spela en låt efter en video på Youtube. De spelar ofta in när de spelar och tittar på det i efterhand för att lära av det. På fransklektionerna utnyttjar hon om eleverna börjar lyssna på någon fransk låt och använder sig av texterna de redan lärt sig för att öva grammatik.
– De har blivit mycket duktigare på uttal och förstår talet mycket bättre har jag märkt, säger hon.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation