Fördomar kring det offentliga

Det privata näringslivet kan vara bättre på att se till individers olika behov än stela statliga regelverk. Det visar nya siffror om funktionshindrade på arbetsmarknaden. Den svenska arbetslösheten är ojämnt fördelad: ungdomar och nyanlända får svårast på arbetsmarknaden, delvis på grund av rådande villkor och lönenivåer. De som har minst erfarenhet är riskfyllda att ha som anställda.
En annan grupp som har problem med hög arbetslöshet men som får mindre uppmärksamhet i medierna är människor med funktionsnedsättning. På sju år har andelen arbetslösa med funktionsnedsättning nästintill dubblats. En funktionsnedsättning kan vara allt ifrån att sitta i rullstol sedan födseln, till att ha svårt att koncentrera sig i en allt för ombytlig miljö.
Något som många har gemensamt är det faktum att det inte i sig finns några hinder för personen i fråga att vara lika produktiv som någon som inte har en nedsättning. Att någon sitter i rullstol borde inte påverka dennas förmåga att prestera på ett kontorsjobb. Psykiska nedsättningar, som olika former av autism, kan vara användbara för vissa typer av arbeten som kräver djup koncentration och kan genomföras självständigt. Det handlar snarare om att hitta rätt roll till rätt person.
Privata företag och näringslivet hanterar det bättre än det offentliga. Privat näringsliv har ofta en högre grad av innovation och enskilda företag är fria att testa nya sätt att arbeta på. I förra veckan kom siffror som stöder denna tes. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tittat på arbetssökande med funktionsnedsättning och var dessa fick anställning. Det privata näringslivet anställer tre gånger så många med funktionsnedsättning som det offentliga. Det är uppgifter som borde mana till eftertanke hos diverse statliga myndigheter och hos de som tror att det offentliga är en mer etisk arbetsgivare och bättre på att se människors kompetens utan fördomar.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation