Ingen prövning av solcellsärende

Malmö HSB-föreningen Bornholm på Köpenhamnsvägen har nått vägs ände i kampen för att få montera solceller på taket.
Mark- och miljööverdomstolen ger inget prövningstillstånd.

Föreningen har kämpat länge för att få installera solcellspaneler på två fastigheter. Solcellerna skulle täcka 30 procent av de boendes elbehov.
Föreningen hade en väl utarbetad plan, men fick inte alls det stöd som de väntat av stadsbyggnadsnämnden.
I november 2014 anförde nämnden kulturhistoriska skäl och ansåg att de röda tegeltaken på husen, som är byggda 1953, inte fick förvanskas av solceller. Det blev avslag, fast nämnden var oenig.
Föreningen gick vidare till länsstyrelsen som även de avslog i maj i år.
Därefter har de även fått ett nej i mark- och miljödomstolen, och nu meddelar mark- och miljööverdomstolen att det inte blir något prövningstillstånd.
Domstolen ser inget skäl till att ta upp ärendet och poängterar också i beslutet att det inte kan överklagas.
Bostadsrättsföreningen hade för avsikt att installera solceller i samband med en takrenovering, när byggnadsställningarna var på plats.
Totalt handlar det om 460 kvadratmeter solceller, vilket skulle ge de boende en väsentlig besparing på elnotan.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation