Kostnaderna skenar för inhyrd personal

Skåne Under 2015 års första halvår har Region Skåne hyrt in personal från bemanningsföretag för drygt 154 miljoner.
Det är en ökning med 70 procent jämfört med förra året.

– Klart det är ett misslyckande, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, när han ser på kostnaderna för hyrpersonalen.
För drygt ett år sen – innan valet i september 2014 – var han tydlig med sin ståndpunkt:
– Om vi får styra Region Skåne vill vi minska användandet av bemanningsföretag och i stället ha fler fast anställda i sjukvården. Det blir billigare och ger bättre kontinuitet för patienterna, sa han då.

Nu står han vid rodret och har fortfarande samma ambition- men trots den visar siffrorna i stället att det har blivit tvärtom.
Under första halvåret 2014 köptes det tjänster för drygt 91 miljoner. Samma siffra för motsvarande period 2015 är i stället drygt 154 miljoner – en ökning på närmare 70 procent.

– Det är en effekt av att det är stor brist på framförallt läkare och specialistsjuksköterskor. Vi har tjänster som ligger ute som ingen söker och i valet att stå utan personal eller att använda hyrpersonal så är valet enkelt, säger Henrik Fritzon.
En som är mycket kritisk till hur kostnaderna har stigit är regionrådet Carl Johan Sonesson (M).

– Till viss del är det ok med bemanningsföretag men inte när det stegrar så här ohemult mycket. Man har inte gjort något från de styrande för att förhindra den här kostnadsstegringen, säger han.
– Deras främsta kritik av oss när vi var i majoritet var att vi bemannade med hyrpersonal. Om man har slagit på den stora trumman m åste man själv agera när man sen själv styr, menar han.
Att man från de styrandes sida inte har agerat håller Henrik Fritzon inte med om.

– Vi har utökat antalet utbildningsplatser för ST-läkare och jobbar hela tiden för att förbättra vårt rykte som arbetsgivare. Bland annat har vi höjt ingångslönerna, minskat andelen helgtjänstgöring och vi jobbar också med att förändra själva ledarskapet och bli en mer lyssnande arbetsgivare, säger han.

Hur ser du på det faktum att kostnaderna har ökat så mycket?
– Klart det är ett misslyckande. Om vi hade kunnat göra något annorlunda är upp till andra att värdera, säger Henrik Fritzon.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation