Missbruks skall beivras

Den som är från ett land utanför EU och som vill jobba i Sverige behöver ett arbetstillstånd. För att få det behöver man bland annat ett arbetskontrakt med en arbetsgivare. Därefter kan man ansöka om arbetstillstånd.
Om allt ser OK ut godkänner Migrationsverket ansökan och personen i fråga kan hämta ett svensk inresevisum på en svensk ambassad eller konsulat.

Problemet är att arbetstillstånd kan köpas. SVT Nyheter berättar (11/8) att aldrig har så många medborgare från Syrien fått arbetstillstånd i Sverige. Första halvåret 2015 har över 5 000 ansökningar från syriska medborgare kommit in, mer än under hela 2014. Och tillstånd säljs för mellan 100 000 och 200 000 styck till desperata flyktingar.

I TV-inslaget hävdas att Migrationsverket tidigare kunde göra en rimlighetsbedömning, en så kallad arbetsmarknadsbedömning, av en ansökan om arbetstillstånd. Men att den lagen togs bort 2010. Men det är en sanning med modifikation.

Från den 1 augusti 2014, alltså sedan ett drygt ett år tillbaka, har Migrationsverket rätt att göra efterkontroller av arbetstillstånd. Det kan gälla att arbetstagaren börjat sitt arbete och att de erbjudna anställningsvillkoren följs. Verket skriver på sin hemsida att arbetsgivare på begäran av Migrationsverket är skyldig att på heder och samvete lämna skriftliga uppgifter om de villkor som gäller för anställningen. ”Eftersom arbetsgivaren lämnar uppgifterna på heder och samvete kan osanna uppgifter leda till böter eller fängelse”, skriver verket.

Problemet är väl närmast att Migrationsverket har tillräckligt att göra så att man helt enkelt inte mäktar med efterkontroll av arbetstillstånden. Som så mycket annat av tillståndspliktig verksamhet står och faller den med effektiv kontroll.

LO har alltid, milt sagt, haft en kritisk inställning till arbetskraftsinvandring. Enligt TV-inslaget vill man att arbetsgivaren skall motivera varför man söker tillstånd. ”Ända sedan det nya regelverket trädde i kraft (2008, red. anm.) har vi sett att många arbetsgivare missbrukar systemet. Det är svårt för myndigheterna att ifrågasätta arbetsgivarnas motiv till tillstånden”, säger LO:s migrationspolitiske expert Thord Ingesson till SVT Nyheter.

Rimligtvis finns det anledning att se över om systemet med arbetskraftsinvandring missbrukas trots att möjlighet till efterkontroll finns. Regeringen borde samla fack och arbetsgivare för att få ett bättre grepp om hur läget faktiskt ser ut.

Samtidigt är det viktigt att inte blanda samman arbetskraftsinvandring med flyktingpolitik. ”Flyktinginvandring handlar om att tillgodose utsatta människors rätt till skydd. Arbetskraftsinvandring handlar om att tillgodose behoven på arbetsmarknaden”, skrev företrädare för arbetsmarknadens parter i en debattartikel i Dagens Industri 2011. Den slutsatsen är giltig också i dag.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation