Samfällighet har kontaktat jurist

Bosjökloster Styrelsen i Ängsbyns samfällighetsförening driver fortfarande frågan om att stoppa trafiken i området under Jakt- och fiskemässan. Bland annat menar man att ett avtal måste till mellan Thord Bonde och samfälligheten.

Vägen som går igenom Ängsbyn fram till Thord Bondes mark är en enskild väg som ägs gemensamt av samfälligheten och greve Thord Bonde. I dagsläget äger Bonde fem andelar i vägen och han anser sig därför ha rätt att ansluta vägen till skogsvägen han just nu anlägger.

Det anser dock inte samfälligheten och deras jurist som menar att andelarna gäller för det nyttjande som är i dag.
I går meddelade samfällighetens styrelse sina medlemmar att det fortfarande saknas ett avtal mellan Bosjökloster och samfälligheten.

I dagsläget råder också en oklarhet om vem som ska ansvara för att mässbesökare inte parkerar sina bilar i Ängsbyn. Ledningsgruppen för Jakt- och fiskemässan har skrivit att polisen ska övervaka gatorna medan polisen säger att det är mässan som ska ha vakter utplacerade.

Samfälligheten kräver nu i första hand stoppad trafik och i sista hand ett avtal som reglerar trafiken, enligt det mejl som Skånskan tagit del av.
Skånskan har sökt samfällighetens ordförande Ulf Pettersson för en kommentar.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation