Malmö stad måste räkna med extrema skyfall även i framtiden. Malmö stad tar nu fram en skyfallsplan. arkivbild

Skyfallsplan ska öka säkerheten i staden

Malmö
Ett år efter det katastrofala skyfallet pågår nu arbetet med att ta fram en skyfallsplan så att Malmö stad blir bättre skyddat mot extremregn.

– Det handlar om att ta fram en skyfallsplan ur ett stadsbyggnadsperspektiv så att staden blir bättre skyddad mot 100- och 200-årsregn. Arbetet bedrivs i samarbete med bland annat stadsbyggnadskontoret, berättar stadsträdgårdsmästare Ola Melin som är ordförande i styrgruppen för planen.
– Tankarna uppkom redan vid extremregnet i Köpenhamn, men intensifierades efter de problem som drabbade Malmö i fjol.
Det var sommaren 2011 som Köpenhamn drabbades av ett extremregn som skapade ett stort vattenkaos. Polisen varnade folk från att ge sig ut i de översvämmade områdena och Tivoli fick evakueras.
– Vi har sett att det kan uppstå stora problem även här i stan, därför är det viktigt att titta på de här frågorna.
– Det handlar om vad man ska tänka på när man bygger nytt, exempelvis i Hyllie, men också vad som kan göras i befintlig bebyggelse. Där är stadsdelen Augustenborg ett gott exempel med öppna dagvattenlösningar. Det kanske man kan ha även i andra delar av stan.


– Men det här är kostsamt, och det är ett långsiktigt arbete.
Planarbetet är indelat i tre faser, en strategidel som blir klar 2016, en åtgärdsplan som kommer först 2017, och en beredskapsplan som blir klar våren 2016.
De boende på Norra Gulsparvsgatan i Söderkulla tillhörde dem som drabbades värst i fjolårets våldsamma regn. I höst flyttar de tillbaka till de fuktsanerade radhusen, och inför ett informationsmöte den 26 augusti har de krävt klara besked vad kommunen gör för att hindra nya översvämningar.
Ola Melin säger att han har full förståelse för deras oro, och berättar att flera tjänstemän kommer att delta i mötet. Skyfallsplanen är en del av informationen som kommer att lämnas. Men det är det långsiktiga perspektivet.
– Kortsiktigt tittar vi på lösningar om det inträffar ett skyfall de närmaste veckorna. Det handlar om pumpar, möjligheten att leda bort vatten och att få en öppning i barriären mot Trelleborgsvägen. Vi håller på och räknar på detta.
– Det finns också en mellannivå där vi tittar på moduleringen av gatan, de vill säga lutningen, så att regnet rinner bort från husen. Frågan är hur vi kan använda parken, och det finns också en obebyggd tomt som kan användas för dränering. Det här tittar gatukontoret och VA Syd på nu.

Kommuninformation

TestHöger×