Sanering av pågatåg i Malmö. Klottret är ett växande problem.Foto: karsten Bringmark/Arkiv

Stadig ökning av tågklottret

Skåne Färsk statistik från Brottsförebyggande rådet visar att klottret mot kollektivtrafiken ökar, i hela landet.
Trenden bekräftas även av Skånetrafiken: tågklottret har ökat.

En sammanställning som nyhetsbyrån Sirén gjort visar på en massiv ökning av polisanmält klotter mot kollektivtrafiken i Sverige.
Första halvåret handlade det om en ökning med 126 procent, eller 11 700 anmälningar, första halvåret, jämfört med samma tid i fjol.

Merparten av anmälningarna gäller Stockholmsregionen och Region Väst i polismyndigheten. Men även i Region Syd, som förutom Skåne även omfattar Blekinge, Kronoberg och Kalmar län, är ökningen tydlig, 49 procent eller 64 anmälningar.
Och trenden är påtaglig för Skånetrafiken.
– Jag har pratat med vår tågchef Magnus Andersson, och ja, vi ser en tydlig ökning på tågsidan, berättar Helene Holmqvist, informatör på Skånetrafiken.

Hur mycket är däremot oklart.
– Det är våra operatörer som hanterar klottret, och kostnaderna är också inbakat i avtalen med dem. De tar höjd för detta i anbuden.
Men hon pekar också på att Arriva som driver pågatågstrafiken driver ett omfattande förebyggande arbete mot klottret.
Kravet på pågatågstrafiken är att tågsätten ska vara klottersanerade inom 24 timmar, vilket sannolikt också gäller Öresundstågen.

– Vi har dock ett problem med att saneringen kan ske på så få ställen, men i framtiden kommer det att blir fler. Bland annat kommer vi att sanera i Raus vid Helsingborg.
– Det kan också ta något längre tid med saneringen när det är brist på fordon, eftersom vi inte heller vill dra in tåg så att våra kunder inte får en bekväm resa.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation