Bo Tuvesson visar fotspåret av den köttätande dinosaurien som levde i trakten kring nuvarande Bjuv för cirka 180 miljoner år sedan. Foto: Joakim Stierna
mineralmuseum i Skarnberga
mineralmuseum i Skarnberga

Stentufft museum växer

Södra Sandby Trots att Anita och Bo Tuvesson har passerat 70-strecket driver de vidare Skarnberga mineralmuseum med oförminskad styrka.
Ett par hundra personer hittar dit årligen.
Det senaste tillskottet är ett fossilerat dinosauriefotspår.

– Huvudsakligen är det pensionärer som kommer hit. Många har med sig sina barnbarn, säger Bo Tuvesson.
Besöksantalet ligger relativt konstant. Det är imponerande att så många hittar till museet med tanke på att det ligger mitt ute på vischan mellan Södra Sandby och Gårdstånga och att marknadsföringen är i stort sett obefintlig.
Anita och Bo Tuvesson har en annons i boken Svensk vägguide, och de har upp skyltar som leder besökarna in från landsvägen. Lunds kommun informerar också intresserade turister om museets existens.

Paret öppnade museet 1999, men historien började tidigare än så. I jorden kring gården har de genom åren hittat flintyxor och andra lämningar.
– Jag har egentligen varit intresserad sedan barnben. Jag har gått och plockat på markerna, säger Bo Tuvesson och visar fram ett av fynden – en offeryxa från stenåldern.
Så småningom fick Anita och Bo Tuvesson upp ögonen för geologi och de började samla mer systematiskt.
De bestämde sig sedan för att visa upp alla fynd. Det gamla grisstallet byggdes om till utställningslokal.
I dag består samlingen av cirka 1 800 mineral och 400 fossil. De allra flesta har Anita och Bo Tuvesson själva samlat in i närområdet och på olika resor, men museet får också gåvor.

– Vi får en del från besökare. Vi har en tysk bekant, doktor Heinz Ziehr. Varje gång han kommer hit har han med sig fossil, säger Bo Tuvesson och visar upp en tavla med musslor och snäckor från krittiden.
Mer spektakulärt, ett riktigt dragplåster, är det fossilerade dinosauriefotspåret från Skromberga utanför Bjuv.
– Det är väldigt sällsynt, säger Anita Tuvesson.

Museet har fått fossilet av släktingarna till gruvfogde Folke Ågren. I samband med att ett hus skulle tömmas ringde de och frågade om museet ville ta över de fossil som hittats under den kolbrytningen som ägde rum utanför Bjuv.
De flesta fossil som påträffats i gruvan genom åren har gått förlorade, berättar Bo Tuvesson, men Folke Ågren tog tillvara på en del.
Museet har också fått ta över lantbruksuniversitet i Alnarps samling.
Än så länge har Anita och Bo Tuvesson inga planer på att dra ner på verksamheten, mer än att de har beslutat sig för att inte längre vara med på evenemanget Geologins dag.
– Vi fortsätter så länge vi orkar och kan. Hur många år till det blir står skrivet i stjärnorna, säger Anita Tuvesson.

Senaste nytt omLund

Kommuninformation

TestHöger×