”Trafikproblemen går före synpunkterna”

bosjökloster Greve Thord Bonde på Bosjökloster vill inte kommentera de förhandlingar han haft med samfälligheten i Ängsbyn. Men han tror att köerna på väg 23 kommer att minska med den nya lösningen.
– Det utgår jag ifrån, säger han.

Thord Bonde är i full gång med att anlägga skogsvägen från Ängsbyn till Bosjöklosters parkering på hans egen mark. Makadam har placerats ut men tiden är knapp med att få vägen klar till Jakt- och fiskemässan om drygt två veckor.
– Alla frågor gällande den nya vägen och trafiken hänvisar jag till polisansvarige Patrik Isacsson, säger Thord Bonde som inte vill kommentera kritiken som framförts mot hans agerande.

Hans dotter Sofia Bonde har också varit involverad i trafikfrågan.
– Skogsvägen ska finnas för att förbättra trafiken. Den kommer att gynna alla i bygden, säger hon innan hon måste avsluta samtalet.
Tidigare polischefen i Ringsjöbygden och i år ansvarig för polisinsatsen på Jakt- och fiskemässan, Patrik Isacsson, säger att polisen under en tid haft en dialog med mässarrangören och Trafikverket.

– Vi har försökt att hitta lösningar. Det är ingen hemlighet att det blir långa köer på väg 23 i samband med mässan. Många fordon som inte ska in till mässan fastnar också i köerna. Därför vill vi underlätta med två infarter in och ut till mässan, säger Patrik Isacsson.

Polisen känner till att många boende i Ängsbyn inte är nöjda med situationen.
– Senast i dag (Läs: tisdag) var det en som hörde av sig. Men vi ser inte att deras hinder väger tyngre än trafiksituationen på 23:an, säger han.
– Skogsvägen som ska användas har funnits hela tiden även om den varit smalare. Det ska inte bli någon genomfart i övrigt och bommen som hindrar detta kommer att vara kvar. Under mässan ska det finnas vakter utplacerade som hindrar att parkeringsplatserna i Ängsbyn inte tas i bruk av mässbesökare, fortsätter Patrik Isacsson som inte tror att lösningen blir sämre för de boende.
Medkommunalrådet Anna Palm (M) som är ordförande i Jakt- och fiskemässan menar att själva mässan inte är involverad i diskussionen.
– Det är Thord Bonde som markägare som får klara ut detta med samfälligheten, säger hon.

Men så sent som den 7 augusti har ledningsgruppen för mässan där Palm är ordförande skrivit ett mejl till samfällighetens ordförande Ulf Pettersson. I mejlet skriver man att skogsvägen kommer att användas som infart för trafik norrifrån.
– Vi kan inte påverka det mer än att parkeringsmöjligheterna och köerna måste bli bättre. Polisen och Trafikverket driver frågan. Låt oss pröva två infarter och se om det blir bättre, säger Anna Palm.
– Sen förstår jag att de boende i Ängsbyn blir oroliga för att vägen kommer att användas vid fler tillfällen, säger Anna Palm.
Mässgeneralen Anders Holstein tycker det är tramsigt av de boende att reagera för en helg om året.

– Jag hade inte haft något emot infarten om jag hade bott där, säger han. Det här kommer underlätta väldigt för besökarna att lämna parkeringen när mässan är slut, säger han.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation