Bakom Lena Eriksdotter går Fregattvägen som är en infart på cirka 30 meter fram till hennes trädgård, där trafikanter av misstag har hamnat. Foto: Jari Markkanen
Lena Eriksdotter

Vägen som inte existerar

dybäck Lena Eriksdotter bor vid en väg som inte existerar. Fregattvägen i Dybäcksområdet på väg 9 är endast en infart till fyra privata fastigheter.

Det vållar Lena Eriksdotter problem, eftersom trafikanter misstolkar gatunamnet. De kör in på infarten i tron att den leder vidare men i stället hamnar de i hennes trädgård, de gånger inte kedjan framför tomten är uppsatt. Det är framför allt på sommaren som hon måste mota bort trafikanter som kommit fel.
– En del känner sig lite dumma när de kör in på min tomt, och en kväll körde en bilist i så hög fart in på infarten att han tvingades panikbromsa precis framför kedjan, säger hon.

Hon känner sig orolig för att en olycka ska inträffa, för väg 9 vid hennes fastighet är livligt trafikerad.
– Många pendlare kör fortare än det tillåtna 70 km/tim, de har kört ner skyltar, refuger och vägräcken och i tisdags inträffade en svår olycka vid Tullstorpsån några hundra meter från mitt hus.
Hon har skrivit till Skurups kommun om problemet och föreslår följande:
Antingen sätter kommunen upp en skylt som säger att det är förbjudet att köra in på infarten och att parkera där eller byter namnet till Fregattstigen, Fregattgränden och Fregattgången eller något liknande.

Hon anser att det skulle vara enkelt att byta gatunamnet, eftersom Fregattvägen inte kan sökas på Eniro och inte kan användas för gps.
– Kommunen kan lika väl ta bort skylten. Det är inget fel på namnet, det är bara vilseledande och det fyller ingen funktion, säger hon. Jag har ingen postadress hit, den enda funktionen är stolpen med namnet.
– Jag utgick ifrån att jag skulle få koordinater för gps, så att ambulans och räddningstjänst skulle kunna hitta fram, men det blev aldrig av. De andra fastigheterna på södra sidan av vägen har fått det. De fick sökbara adresser när de fick sina vägnamn 2008.

Det var 2012 som kommunen satte upp skylten Fregattvägen på infarten.
– Vi fick ett önskemål om vägskylt från en av grannarna, säger Jennie Luthander, planarkitekt på kommunen.
– Sedan gick vi ut med en förfrågan till alla fyra fastighetsägare om vad de ansåg om detta. Vi hade inte behövt göra det, infarten är en privat väg som de fyra fastighetsägarna ansvarar för.

De boende fick föreslå gatunamn. Lena Eriksdotters förslag avslogs.
– Hon föreslog Strandvägen, men vägen leder inte till någon strand och då är namnet missvisande. Men hon har godkänt Fregattvägen, säger Jennie Luthander.
Fregattvägen var kommunens förslag. Även fastigheterna på andra sidan vägen har fått namn med anknytning till hav och sjöfart.
– Vi har nära till stranden, bara några hundra meter, säger Lena Eriksdotter och pekar mot havet som syns bland träden.
Hon får nu vänta på beslut till september. Ärendet tas då upp av samhällsbyggnadsberedningen som har rätt att besluta om gatunamn.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation