”Vi måste göra den här utbyggnaden”

Eslöv – Det är kostsamt för den enskilde. Men samtidigt kommer de boende inte betala vad det egentligen kostar.
Så säger Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd, om taxorna för VA-anslutning.

Det är kommunfullmäktige i Eslöv som i slutändan bestämmer vilka taxor som ska gälla för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Enligt Henrik Wöhlecke (M), som sitter med i VA syds förbundsstyrelse, kommer kostnaden för anslutning i de sju utpekade områdena inte täckas fullt ut även om de boende får en täckningsgrad på 110 procent. I det åttonde området som pekats ut är man redan ansluten till spillvattennätet.
– I ett område som Kungabacken/Arup kommer vi upp i en täckningsgrad på 40 procent om vi tar ut 110 procent. Hade vi behållit de taxor som gäller i dag hade kundens kostnad bara täckt 20 procent av den faktiska kostnaden. Det som blir över måste smetas ut på kollektivet.

Kommunstyrelsen ska få information om taxeförslaget i september. Därefter ska det beredas och så småningom klubbas. Taxorna föreslås börja gälla vid årsskiftet.
– Vi måste göra den här utbyggnaden. Det räcker inte med att ha en egen anläggning ute på landet som är lika bra som det kommunala nätet, den måste vara bättre.

Om kommunen kommer gå in som borgensmän för de boende när det är dags att betala återstår att se.
Men kostnaden kommer inte att subventioneras av skattekollektivet, enligt Johan Andersson (S) kommunalråd, och Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation