testa

 

Malmö kommun
Parti: M C FP KD S V MP SD Fi �VR
Röster: 41 510 4 850 10 000 4 620 52 460 13 598 15 367 24 171 9 999 2 528
Procent: 23,18 2,71 5,58 2,58 29,29 7,59 8,58 13,5 5,58 1,41
+/-%: -9,44 -0,13 -1,38 -0,54 +0,64 +1,61 -0,21 +5,66 +4,84 -1,05
Mandat (U): 3 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 3 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
+/-M: 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0
Valdeltagande:  79,73% (+0,1)

 

Skåne läns norra och östra
Parti: M C FP KD S V MP SD Fi �VR
Röster: 43 518 11 815 8 887 8 131 58 940 6 083 10 809 43 582 3 328 1 607
Procent: 22,12 6,01 4,52 4,13 29,96 3,09 5,5 22,16 1,69 0,82
+/-%: -9,92 -0,76 -2,15 -0,82 +1,29 -0,12 +0,13 +10,95 +1,42 -0,02
Mandat (U): 3 (0) 1 (0) 1 (1) 1 (1) 3 (0) 0 (0) 1 (1) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
+/-M: -1 0 0 0 0 0 0 +2 0 0
Valdeltagande:  84,61% (+1,57)

 

Skåne läns södra
Parti: M C FP KD S V MP SD Fi �VR
Röster: 67 671 12 795 16 819 8 379 59 020 8 578 17 391 39 734 7 049 2 409
Procent: 28,21 5,33 7,01 3,49 24,61 3,58 7,25 16,57 2,94 1,0
+/-%: -10,25 -0,23 -1,57 -0,85 +2,48 +0,25 +0,17 +7,85 +2,52 -0,38
Mandat (U): 4 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (1) 3 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
+/-M: -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0
Valdeltagande:  87,87% (+1,5)

 

Skåne läns västra
Parti: M C FP KD S V MP SD Fi �VR
Röster: 44 558 8 380 9 470 5 860 55 185 6 962 11 032 35 180 3 537 1 845
Procent: 24,48 4,6 5,2 3,22 30,32 3,83 6,06 19,33 1,94 1,01
+/-%: -9,32 -0,1 -2,85 -0,81 +1,55 +0,45 +0,37 +9,27 +1,71 -0,27
Mandat (U): 3 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
+/-M: -1 0 0 0 +1 0 0 +1 0 0
Valdeltagande:  83,51% (+1,36)

 

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation